Sökning: "the guru"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden the guru.

 1. 1. Den individuella individuationens mångdimensionella uttryck : En religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling enligt den analytiska psykologin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rosanna Antonsdotter; [2018]
  Nyckelord :Paramahansa Yogananda; Kriya Yoga; Self-Realization Fellowship; Carl Gustav Jung; Individuationsprocessen;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling utförts. Syftet med uppsatsen har varit att från ett jungianskt perspektiv få en ökad förståelse för Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling genom en hermeneutisk analys. LÄS MER

 2. 2. Customer's perception of Neuro-Linguistic Programming (NLP) techniques in sales communication

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emil Olsson; Johan Rexmyr; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brick and -mortar stores and its sales personnel have gained incomparable competition when it comes to influencing customers purchase intentions after internet provided customers with online shopping and indefinite access to product knowledge. However, we now value human interaction more, but are the trust towards the traditional salesperson increasingly questioned? Have the times arrived for a focus shift in current sales communication praxis from strictly informative to holistic interpersonal interactions? An approach that claims itself a guru in human interaction is Neuro-Linguistic Programming (NLP) which contains instructions to finding people's preferred way of communicating and how we can use those insights to influence others and ourselves at subconscious levels. LÄS MER

 3. 3. Konsten att komponera en rabatt

  Magister-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Andersson; [2015]
  Nyckelord :växtkomposition; perenn; rabatt; mixed border; blandrabatt; komponera; Slottsträdgården; William Robinson; Gertrude Jekyll; Christopher Lloyd; Piet Oudolf;

  Sammanfattning : Målet med denna studie har varit att ta reda på vilka komponenter som bygger en rabattkomposition och vad som gör att den kan kännas intressant och vacker året om. Förhoppningsvis kan studien användas som en vägledning vid växtkomposition. LÄS MER

 4. 4. Professional Development for Pre-service Teacher : A Case Study of Professional Development Program for Pre-service Teacher in State University in Central Indonesia

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Desak Putu Deni Putri Adnyani; [2015]
  Nyckelord :teacher professional development; pre-service teacher; profesi pendidikan guru; PPG-SM3T;

  Sammanfattning : The present study was a case study which aimed at exploring pre-service teachers’ perceptions of PPG-SM3T program for their professional development. PPG-SM3T program is a professional development program for pre-service teacher in Indonesia. Research design of this study was quantitative design and used convenience sampling. LÄS MER

 5. 5. Popular management discourses as constituents of organizations : A case study of Stephen R. Covey's discourses on organizational conflict management

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marija Smidte-Hegelund; [2015]
  Nyckelord :organizational learning; consulting; Foucault; Derrida;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what current discourses within the expanding popular management culture carry to organizations in terms of worldview, knowledge view, ideologies, norms, and values, and how these discourses shape leader’s roles in modern organizations. A case study is conducted on a conflict management book by a popular management guru, Stephen R. LÄS MER