Sökning: "the handmaids tale"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden the handmaids tale.

 1. 1. "Don’t let the bastards grind you down" : En multimodal kritisk diskursanalys av hierarkier i TV-serien The Handmaid’s Tale.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Moa Lindgren; Aya Sheikhmoussa; [2021]
  Nyckelord :The Handmaid’s Tale; gender system theory; feminist standpoint theory; popular culture; hierarchy; MCDA;

  Sammanfattning : This study attempts to examine how gender roles appear in the adaption of Margaret Atwood’s published book, The Handmaid’s Tale TV series, which introduces the fictional and dystopian society Gilead, where the infertility rates decreased as the result of climate change. This study focuses on the first, second and third seasons of the TV series from 2017-19. LÄS MER

 2. 2. Hegemonic Masculinity in Atwood’s The Handmaid’s Tale : A gender analysis on the masculinity of the two characters Luke and the Commander in Margaret Atwood’s novel The Handmaid’s Tale

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Adam Myrén; [2020]
  Nyckelord :Margaret Atwood; Hegemonic masculinity; Masculinity; The Handmaid s Tale; Gender;

  Sammanfattning : This essay deals with how Margaret Atwood’s novel The Handmaid’s Tale (1985) works as a critique of the patriarchal hierarchy and the values it brings. This is portrayed in a dystopic setting in which women are subordinate to men, but also men being subordinate and marginalized by other men. LÄS MER

 3. 3. Adaptation and Original in the EFL-classroom : An Analysis of Different Versions of The Handmaid's Tale

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Carmen Toubia; [2020]
  Nyckelord :The Handmaid s Tale; Tjänarinnans berättelse; EFL-Classroom; Engelska klassrummet; Engelska; Didaktik; Analys; Orginal; Adaptation; Feminist; teori; Theory;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to examine the differences between Margaret Atwood’s novel and Bruce Miller’s adapted version of The Handmaid’s Tale by the application of adaptation, as well as, feminist theory. An additional aim is to investigate the didactic potential of using both the original version and the TV series adaptation in the EFL-classroom, this in relation to the Curriculum for English at upper secondary level. LÄS MER

 4. 4. Tjänarinnornas berättelser : En studie om intertextualitet i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Jennifer Ögren; [2019]
  Nyckelord :The Handmaid s Tale; cultural criticism; intertextuality; Tjänarinnans berättelse; intertextualitet; dialogicitet; kulturorienterad bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Margaret Atwoods dystopiska roman Tjänarinnans berättelse (The Handmaid’s Tale) från år 1985 fick åter uppmärksamhet år 2017 när teveseriens första säsong, baserad på romanen, hade premiär. I berättelsen skildras tjänarinnan Offreds liv i republiken Gilead, före detta USA, där infertilitet är ett av de stora problemen. LÄS MER

 5. 5. Competition, Domination and Relationships between Serena and Offred : Challenging Gilead's Rules and Patriarchy in Margaret Atwood The Handmaid's Tale

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hildegarde Charat; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER