Sökning: "the importance of employee retention"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden the importance of employee retention.

 1. 1. Employees' Needs at Work : A case study of employee retention at a real estate firm

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Claire Lassausaie; Kyler Lotte; [2018]
  Nyckelord :Retention; Job Satisfaction; Organizational Level; Real Estate;

  Sammanfattning : The intent of this study is to improve our understanding of employee behavior. Specifically, to understand why an employee would be motivated to seek a job somewhere other than their current place of employment. LÄS MER

 2. 2. ATT MOTIVERA GENERATION Y : En fallstudie baserad på hur chefer inom friskvårdsbranschen kan behålla sina unga medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emmie Berglund; Linnéa Bergquist; [2018]
  Nyckelord :Employee turnover; Management; Employee retention; Motivation; Work motivation; Generation Y; Healthcare industry; Personalomsättning; Management; Employee retention; Motivation; Arbetsmotivation; Generation Y; Friskvårdsbranschen;

  Sammanfattning : En arbetsplats som inte ses tillräckligt motiverande för en individ kan leda till att en anställd frivilligt väljer att lämna ett företag, vilket ofta resulterar i höga oförutsägbara personalomsättningskostnader och olägenheter för en verksamhet. Därmed ses bibehållandet av personal, så kallat Employee retention, vara av stor betydelse. LÄS MER

 3. 3. Leadership in IT, employees’ motivation and retention.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Roman Fedirko; Silvia Sanz Campo; [2018]
  Nyckelord :Leadership; motivation; retention;

  Sammanfattning : Employee turnover and retention is a major concern in the IT industry. Being a growing sector, the importance of minimizing turnover and understanding employee’s motivation towards retention cannot be ignored by leadership. LÄS MER

 4. 4. The causes and effects of occupational stress in the contruction industry - A qualitative analysis of the impact work demands and pressures have on employee stress levels

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Nathalie Arrman; Emma Björk; [2017]
  Nyckelord :Occupational stress; stressors; consequences of stress; stress coping; stress management;

  Sammanfattning : Occupational stress has become a major issue of the modern world, and is one of the most commonwork-related health problems in Europe. It has become a growing concern in many industries, not tomention the construction industry. LÄS MER

 5. 5. Improving job retention in the Call center context : Exploring important factors that induce employee’s turnover intentions and how to decrease it

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joakim Davidsson; [2017]
  Nyckelord :Retention; job retention; turnover intention; job turnover; employee turnover;

  Sammanfattning : Background Contemporary business faces many challenges in constantly adapting to the ever-changing nature of the market. One of the most important challenges is obtaining the best workforce available in order to create competitive advantages and retain competence in the organization. LÄS MER