Sökning: "the importance of employee retention"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden the importance of employee retention.

 1. 1. What Makes Talent Stay? - Enhancing the Retention of IT Knowledge Workers

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Taija Ihamäki; Cornelia Vogt; [2019]
  Nyckelord :Talent Retention; Employee Retention; Turnover; Generation Y; IT; Information Technology; Knowledge Worker;

  Sammanfattning : Background: As employees have become one of the key assets providing companies competitive advantage, the importance of talent retention has grown. This holds true especially in industries such as information technology, where firms not only have to adapt to the needs and expectations of Generation Y but are also experiencing a substantial shortage of knowledge workers. LÄS MER

 2. 2. The Myth of Separate Worlds: A Quantitative Examination of the Relationship Between Organizational Attachment and Work-Nonwork Interaction

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nichole Francisca; Katharina Seinsche; [2019]
  Nyckelord :organizational attachment; organizational anxiety; organizational avoidance; work-nonwork interaction; work-nonwork conflict; work-nonwork enrichment; work centrality;

  Sammanfattning : Aim: The increasing importance of employee retention and talent acquisition have necessitated the need for a deeper understanding of employee psychology influencing these factors. As such, the current study examines the relationship between individual organizational attachment and work-nonwork conflict and work-nonwork enrichment. LÄS MER

 3. 3. Employees' Needs at Work : A case study of employee retention at a real estate firm

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Claire Lassausaie; Kyler Lotte; [2018]
  Nyckelord :Retention; Job Satisfaction; Organizational Level; Real Estate;

  Sammanfattning : The intent of this study is to improve our understanding of employee behavior. Specifically, to understand why an employee would be motivated to seek a job somewhere other than their current place of employment. LÄS MER

 4. 4. ATT MOTIVERA GENERATION Y : En fallstudie baserad på hur chefer inom friskvårdsbranschen kan behålla sina unga medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emmie Berglund; Linnéa Bergquist; [2018]
  Nyckelord :Employee turnover; Management; Employee retention; Motivation; Work motivation; Generation Y; Healthcare industry; Personalomsättning; Management; Employee retention; Motivation; Arbetsmotivation; Generation Y; Friskvårdsbranschen;

  Sammanfattning : En arbetsplats som inte ses tillräckligt motiverande för en individ kan leda till att en anställd frivilligt väljer att lämna ett företag, vilket ofta resulterar i höga oförutsägbara personalomsättningskostnader och olägenheter för en verksamhet. Därmed ses bibehållandet av personal, så kallat Employee retention, vara av stor betydelse. LÄS MER

 5. 5. Leadership in IT, employees’ motivation and retention.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Roman Fedirko; Silvia Sanz Campo; [2018]
  Nyckelord :Leadership; motivation; retention;

  Sammanfattning : Employee turnover and retention is a major concern in the IT industry. Being a growing sector, the importance of minimizing turnover and understanding employee’s motivation towards retention cannot be ignored by leadership. LÄS MER