Sökning: "the kinds of changes management"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden the kinds of changes management.

 1. 1. Covid-19 pandemins effekt på fragmenteringen inom byggprojekt : En studie med fokus på ekonomiska konsekvenser

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Slobodan Aleksic; Kasra Papari Sabet; [2022]
  Nyckelord : Fragmentation ; Real Estate ; Pandemic ; Economical consequences ; Fragmentering ; Fastigheter ; Pandemi ; Ekonomiska konsekvenser ;

  Sammanfattning : På grund av utbrottet av Covid-19 pandemin har det skett drastiska förändringar i byggbranschen närdet kommer till sättet att arbeta på då regeringen gick ut med rekommendationer att arbeta på distans.Då byggbranschen redan kännetecknas av att vara fragmenterad och där avståndet mellan projekteringenoch produktionen redan är ifrågasatt, krävdes därför en undersökning för att kunna identifierakommunikationen och integrationen av dem olika aktörerna i byggprojekten före och efter pandeminoch identifiera ifall detta avstånd har bidragit till några ekonomiska konsekvenser på grund av pandemin. LÄS MER

 2. 2. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Thomasine Eriksson; [2022]
  Nyckelord :trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. LÄS MER

 3. 3. BYGGLOVSPROCESSEN & DIGITAL EFFEKTIVISERING : En fallstudie av bygglovsprocessen i Västerås kommun

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Chung; Mattias Khano; [2021]
  Nyckelord :Building permit; building permit process; streamlining; digitization; digital management; Västerås municipality; Sokigo; E-service; Bygglov; bygglovsprocessen; effektivisering; digitalisering; digital hantering; Västerås kommun; Sokigo; E-tjänst;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to identify the problems and challenges within the building permit process specifically for new constructions, changes to existing constructions and extensions. Method: The chosen method for this study was literature study and a case study. LÄS MER

 4. 4. Det ”andra” perspektivet på Konflikthantering : En kvalitativ studie utifrån medarbetarens perspektiv på konflikthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ida Bromell; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Conflict Management; Conflict; Organizational Change; Digitalization;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka medarbetares respons på konflikthanteringsstilar vidorganisationsförändringar driven av digitalisering. Studien använder hanteringsstilar frånmodellen The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) utformad av Thomas ochKilman (1974). LÄS MER

 5. 5. Impact of Big Data Analytics in Industry 4.0

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sofia Oikonomidi; [2020]
  Nyckelord :Big Data; Industry 4.0; SWOT;

  Sammanfattning : Big data in industry 4.0 is a major subject for the currently developed research but also for the organizations that are motivated to invest in these kinds of projects. The big data are known as the large quantity of data collected from various resources that potentially could be analyzed and provide valuable insights and patterns. In industry 4. LÄS MER