Sökning: "the life-cycle hypothesis"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden the life-cycle hypothesis.

 1. 1. Amorteringskravens påverkan på hushållens sparande : En kvantitativ studie om amorteringskravens påverkan på fondkapitalflöden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Kratz; Emilia Starkman; [2021]
  Nyckelord :Hushållens skuldsättning; fondsparande; amorteringskrav; fondflöden; fastighet;

  Sammanfattning : Hushållens höga skuldsättning är något som har ökat de senaste åren. Hushållens skuldsättning har blivit så hög att regeringen har ifrågasatt den finansiella stabiliteten och landets tillväxt. LÄS MER

 2. 2. A lamp that grows with you

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Irina Bartesaghi; [2021]
  Nyckelord :Layers of value; bonding to an object; relationship; domestic environment; characteristics of lamp; table lamp; functionalism; life cycle.;

  Sammanfattning : The main focus of this work is the relationship between person and object. My initial hypothesis was that people are “creators of meaning”. It is one of our basic cognitive functions. We all need an understandable motivation to comprehend, consider and experience the everyday-life environment around us. LÄS MER

 3. 3. Determinants of household savings : An international cross-country analysis to detect the determinants of household savings

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Cajsa Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Determinants of household savings; household savings; cross-country; social security; participation rate; old-age dependency rate; panel data; OECD;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to look into the determinants of household savings in an international cross-section. The focus is on the effects from social security, old-age dependency, participation rate and change in unemployment, among other variables as an addition to the disequilibrium saving hypotheses, which is the base theory for the savings function. LÄS MER

 4. 4. Långsiktigt sparande hos Generation Y : Hur beteendefinansiella faktorer, finansiellbildning samt demografiska faktorer samvarierarmed svenska Generation Y:s långsiktiga sparande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Busk; Lina Wing; [2020]
  Nyckelord :Behavioural finance; Generation Y; long-term savings; retirement savings; rationality; Life-cycle hypothesis; Beteendefinans; Generation Y; långsiktigt sparande; pensionssparande; rationalitet; Livscykelhypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generation Y riskerar få en lägre pension i framtiden än de som går i pensionidag. För att upprätthålla en acceptabel levnadsstandard krävs därför att de själva tar stortansvar för sitt pensionssparande. LÄS MER

 5. 5. The nub of the household indebtedness, and its association to the housing market, from a Swedish point of view

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anita Bacanovic; Doresa Abazi; [2020]
  Nyckelord :Household debt; housing price; interest rate; debt to disposable income; debt to assets; demographics; debt ratio; Business and Economics;

  Sammanfattning : The debt to disposable income ratio of Swedish households has the past thirty years increased radically and mortgages cover eighty percent of household’s financial liabilities. According to the Life-cycle hypothesis, households maintain a steady consumption throughout their lifetime by accumulating mortgages in early ages with the aim to repay their debts when their economy becomes stronger as they become older. LÄS MER