Sökning: "the lived body"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden the lived body.

 1. 1. Younger patient´s experience of living with mechanical circulatory support. A phenomenological-hermeneutic study

  Master-uppsats,

  Författare :Maria Lachonius; Karl Hederstedt; [2019-01-29]
  Nyckelord :heart failure; mechanical circulatory support; patient’s experience; phenomenological-hermeneutical; self-efficacy; the lived body;

  Sammanfattning : Aims and objectives: To describe younger patients’ experiences of living with a mechanicalcirculatory support with focus on self-efficacy.Background: Heart failure is increasing even among younger patients. Life-threatening heart failurecan occur and the patient will need heart transplantation. LÄS MER

 2. 2. Kroppskultur på liv och död : En osteoarkeologisk studie av kroppskultur i ett gotländskt cistercienskloster

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Elfrida Östlund; [2019]
  Nyckelord :archaeology; osteology; medieval; monastic; Gotland; Arkeologi; osteologi; kloster; Gotland; cisterciensorden;

  Sammanfattning : This master thesis aims at portraying the living and dead body in Roma monastery at the island of Gotland through archaeological and osteological analyses. The osteo-archaeological material from Roma analysed consists of two individuals from coffin burials in the chapter-house and possibly four individuals from a chamber in the cloister. LÄS MER

 3. 3. Flyga högt och falla fritt : Feminism och postfeminism i Erica Jongs Rädd att flyga och Tone Schunnessons Tripprapporter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Grundberg; [2019]
  Nyckelord :Fear of flying; Trip Reports; Erica Jong; Tone Schunnesson; generation; feminism; second-wave feminism; third-wave feminism; post-feminism; Toril Moi; Simone de Beavouir; lived experience; the body as a situation; gender; norms.;

  Sammanfattning : This comparative essay discusses feminist and post-feminist concepts in the novels Fear of Flying by Erica Jong (1973) and Trip Reports by Tone Schunnesson (2016) from a generational perspective. The term feminism embraces both second-wave and third-wave feminism, while the term post-feminism represents the contradictions between and within the two. LÄS MER

 4. 4. Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Julia Wallin; [2019]
  Nyckelord :hundar; aggression; koppel; hundägare; interaktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Resultaten från enkäten visar att majoriteten (74,83%) av respondenterna (kvinnor och män med en hund i hushållet) inte upplever sina hundar som aggressiva vid hundmöten med okänd hund vid den direkta frågan. En anledning till varför inte fler upplever sina hundar som aggressiva kan vara, utifrån svaren som kom i kommentarfälten där enkäten publicerades, att respondenterna upplever sina hundar som reaktiva och att de beteendena som uppvisas bottnar sig i osäkerhet eller rädsla. LÄS MER

 5. 5. The Neurocranium of Anasinopa leakeyi (Hyaenodonta, Mammalia) – a First Insight into Teratodontine Brain Morphology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Therese Flink; [2019]
  Nyckelord :Africa; Hyaenodonta; Miocene; neurocranium; palaeoneurology; Teratodontinae; Afrika; Hyaenodonta; Miocene; neurokranium; palaeoneurologi; Teratodontinae;

  Sammanfattning : The Hyaenodonta include a wide variety of carnivorous mammals ranging in age from late Palaeocene to middle Miocene. Although they reached a nearly global distribution, little remains of them today. Many of the taxa are based only on teeth and jaw fragments. LÄS MER