Sökning: "the motherhood wage penalty"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden the motherhood wage penalty.

 1. 1. The Family Gaps in Pay : Empirical Evidence From Japan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Linda Svedmark; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Japan has the second largest gender wage gap among the OECD nations and is falling behind in the progress of gender equality. As research indicates that parenthood greatly contributes to the gender wage gap, this thesis quantifies the magnitudes of the Japanese family pay gaps among women and men and examines which factors mainly contribute to their existence. LÄS MER

 2. 2. Is the Glass Ceiling a Motherhood Ceiling After All?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Karolina Jennings; [2019]
  Nyckelord :gender inequality; gender pay gap; child penalty; fertility; South Korea; Business and Economics;

  Sammanfattning : South Korea has the highest gender pay gap and the lowest fertility rate in the OECD (OECD Data, n.y.). Gender equity theory suggests that there is a link between high gender inequality and low fertility, as women struggle to have both a career and a family. LÄS MER

 3. 3. Bra lön eller barn? : En studie av hur kvinnors lön påverkas av föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Lindberg; Josefin Schröder; [2019]
  Nyckelord :rational choice theory; the wage penalty of motherhood.; Humankapitalteori; arbetsmarknad; familjeliv; lön; barn.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kvinnors ekonomiska förutsättningar har förbättrats enormt de senaste decennierna, men än idag råder det skillnader i lön mellan kvinnor och män. Många tror att denna skillnad beror på att kvinnor väljer att fokusera på familjelivet då de får barn. LÄS MER

 4. 4. Moderskap och lönegap på den svenska arbetsmarknaden. : En kvantitativ studie om sambandet mellan moderskap och lön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Taberman; Irene Berkers; [2019]
  Nyckelord :Humankapitalteori; signaleringsteorin; the motherhood wage penalty; lönegap; arbetsmarknad; karriär; lön; barn;

  Sammanfattning : Tidigare år har det forskats mycket kring könslönegapet i Sverige, det har rapporterats om anledningar som att kvinnor är mer benägna att arbeta deltid och vara föräldralediga. Forskning indikerar att könslönegapet blir större efter kvinnor fött barn och blir större ju fler barn en kvinna har. LÄS MER

 5. 5. Is the Glass Ceiling a Motherhood Ceiling After All?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Karolina Jennings; [2019]
  Nyckelord :gender inequality; gender pay gap; child penalty; fertility; South Korea; Business and Economics;

  Sammanfattning : South Korea has the highest gender pay gap and the lowest fertility rate in the OECD (OECD Data, n.y.). Gender equity theory suggests that there is a link between high gender inequality and low fertility, as women struggle to have both a career and a family. LÄS MER