Sökning: "the notebook"

Visar resultat 26 - 30 av 260285 uppsatser innehållade orden the notebook.

 1. 26. Organisationers innovativa lösningar och samarbeten för att fortsätta kunna bedriva sina verksamheter under Covid-19-pandemin. En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Lorén; Tomas Steifo; [2022-02-16]
  Nyckelord :Covid-19; Innovation; Pandemi; Framgångsrik; Lösningar; Samarbete;

  Sammanfattning : Organizations whose activities are affected by the restriction laws due to covid-19 spreading, lose a large part of their incomes. It's not about circumventing the restrictions, it's about innovative solutions that allow them to continue to run their business and create value for customers without risking the spread of covid-19. LÄS MER

 2. 27. Bland protagonister och antagonister i ämnesplanerna för Gy 11. En jämförande rollanalys av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen med teater i förgrunden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pia Björnsdotter Edlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :teater; protagonist; antagonist; estetiska ämnen; gymnasiegemensamma ämnen; kärnämnen; roll; figur; karaktär; agens; aktiva verb; handlande; Penka; Gy11;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the aesthetic, non-compulsory subject Theater, is being presented in the Swedish National Agency for Education's steering documents (Skolverket, 2011), compared to the aesthetic, non-compulsory subjects Music and Art and to the compulsory upper secondary school subjects, formerly called "core subjects", English, History, Physical Education and Health, Mathematics, Science Studies, Religion, Civics and Swedish. This study aims to observe and clarify the Swedish National Agency for Education's character drawing of the various subjects. LÄS MER

 3. 28. Marketing Hybrid Events A qualitative study investigating the event industry during the Covid-19 pandemic and the change from physical to hybrid events

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Estephania Canessa Araya; Alice Nordgren; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 29. Green Marketing: An opportunity or threat? A study about Swedish companies and their sustainability efforts to secure the future of upcoming generations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Afnani; Emil Gustavsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 30. Easy-to-use User Interfaces, the Future of Marketing? The marketability and sustainability of an easy-to-use User Interface.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albin Hällås; Magnus Högberg; Elsa Lyon; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER