Sökning: "the piano"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden the piano.

 1. 1. Effective Practice: Five strategies for effective piano practice

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anela Bakraqi; [2022]
  Nyckelord :Effective practice; Strategies; Piano; Memorization; Self-recording; Mental practice; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine five strategies to practice more effectively. Classical musicians, especially pianists, have to spend a lot of time practicing and it is important to make sure that the practice is effective. LÄS MER

 2. 2. Det står ju i boken! : En fallstudie av den semiotiska designen av musikteoretiska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2022]
  Nyckelord :music theory; harmonic theory; textbooks; social semiotics; textual analysis; multimodality analysis; musikteori; harmonilära; läroböcker; socialsemiotik; textanalys; multimodal analys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur musikteoretiska läroböcker är designade med avseende på praktiskt och kreativt omsättande av musikteori. Forskning om musikteoretisk undervisning visar att elever och studenter uppskattar när teoretiska kunskaper omsätts till något praktiskt och kreativt som dessutom relaterar till deras egen musikaliska praktik. LÄS MER

 3. 3. Teaching an Agent to Replicate Melodies by Listening : A Reinforcement Learning Approach to Generating Piano Rolls and Parameters of Physically Modeled Instruments from Target Audios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Wille Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Reinforcement Learning; Music Informatics; Audio Processing; Physical Models; Instruments; Förstärkningsinlärning; Musikinformatik; Ljudbehandling; Fysiska modeller; Instrument;

  Sammanfattning : Reinforcement learning has seen great improvements in recent years, with new frameworks and algorithms continually being developed. Some efforts have also been made to incorporate this method into music in various ways. LÄS MER

 4. 4. “...bara en aspekt bland många” : en fenomenografisk studie om genusrelaterade fenomen i grundskolans musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Isaak Zhorobaev; [2022]
  Nyckelord :gender theory; gender equality; music education; phenomenography;

  Sammanfattning : The present thesis aims at exploring and analyzing elementary school music teachers’ work from a perspective of gender equality. Previous research shows differences between boys’ and girls’ choice of musical instruments, school performance and claiming of space in a music classroom. LÄS MER

 5. 5. Reflets dans l'eau : A reflection on a piano piece by Claude Debussy in relation to impressionism

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Herdís Ágústa Linnet; [2022]
  Nyckelord :Claude Debussy; impressionism; light; piano; reflections; Reflets dans l’eau; water;

  Sammanfattning : Claude Debussy was the first composer to be described as an impressionist. Impressionistic artists and writers around fin de siècle were pioneers in their fields, creating new colours and describing light in new and inventive ways. Scientists were equally amazed with water and light and tried their best to describe it in a theoretical manner. LÄS MER