Sökning: "the postman"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden the postman.

 1. 1. Refactoring Nordyr : ReactJS + Laravel

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredric Färholt; [2020]
  Nyckelord :PHP; Laravel; Eloquent; ORM; SQL; ReactJS; React; Redux; JWT; MariaDB; Nordyr; Microsoft Visual Studio Code; Postman; Photoshop; OOP; MVC; Repository;

  Sammanfattning : This independent work includes refactoring a website application. In simpler sense, it means modernizing existing code by increasing its quality and making it more understandable; to exchange old knowledge of methods and concepts into something that is more relevant to its time. LÄS MER

 2. 2. En implementation av GraphQL i .NET Framework med inslag av en jämförelse mot REST API

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Bergius; Philip Ranhult; [2020]
  Nyckelord :GraphQL; REST API; .NET Framework; C#;

  Sammanfattning : Inom denna rapport så kommer det gås igenom vilka tekniker och metoder som har används för att skapa en implementation en ny sorts webbaserat API. Det nya API't heter GraphQL och upfyller samma syfte som det mer traditionella REST API som används mycket utav företag och organisationer i dagsläget. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av Data Mining för effektivisering av planlösningen på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Erik Erelöf; Henrik Klein; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Socialstyrelsen (2015) visar i en rapport från 2015 att tiden en patient vistas på en akutmottagning ökar för varje år. Detta gäller vid alla akutmottagningar i Sverige. LÄS MER

 4. 4. An Introduction to the DevOps Tool Related Challenges

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Sujeet Bheri; SaiKeerthana Vummenthala; [2019]
  Nyckelord :Devops; Tools; Automation; Challenges;

  Sammanfattning : Introduction : DevOps bridges the gap between the development and operations by improving the collaboration while automating the as many as steps from developing the software to releasing the product to the customers. To automate the software development activities, DevOps relies on the tools. LÄS MER

 5. 5. A Cycle-Trade Heuristic for the Weighted k-Chinese Postman Problem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Anton Hölscher; [2018]
  Nyckelord :weighted k-chinese postman problem heuristic tabu search metaheuristic tabu search;

  Sammanfattning : This study aims to answer whether a heuristic that trades cycles between the tours in a solution would show good results when trying to solve the Weighted k-Chinese Postman Problem for undirected graphs, of varying size, representing neighbourhoods in Sweden.A tabu search heuristic was implemented with each iteration consisting of giving a cycle from the most expensive tour to the cheapest. LÄS MER