Sökning: "the principle of legal certainty"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden the principle of legal certainty.

 1. 1. A matter of principle for whom? The CJEU's Development of Principles and the Influential Possibilities of Member States

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalie Schwarz; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With a legal philosophical focus, this thesis examines the Court of Justice of the European Union’s development of principles, using the principles of direct effect and supremacy as examples, and the member states influential possibilities, focusing on the tools of non-referral and submitting observations. The theories of legal interpretivism and legal positivism have been applied, and in order to create a social context, the development of principles and the member state tools have been analysed from the perspectives of legal certainty and democracy. LÄS MER

 2. 2. Ett prejudiciellt avgörande eller en kostsam process? - En kritisk granskning av mellandomsinstitutet, kumulationsförfarandet & pilotmålsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Persson; [2018]
  Nyckelord :processrätt; civil procedure; pilotmålsmodellen; pilotmål; pilotfall; test case; mellandom; kumulation; rättsfaktum; rättsfakta; bevisfaktum; rättskraft; bevisverkan; joining claims; intermediate judgmen; bevisverkansmål; komplexa rättsfakta; moment av ett rättsfaktum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den moderna tidens tekniska utveckling har lett till att allt större och mer omfattande skadeståndsmål anhängiggörs i domstolarna. Fler sakägare är berörda, de tvistiga frågorna i målet är allt mer tekniskt komplicerade och bevismaterialet är omfattande. LÄS MER

 3. 3. Otillåtet åtkommen bevisning - en analys av den straffprocessuella hanteringen och upprätthållandet av mänskliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Karlsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In most democratic countries, the citizens are granted freedoms and rights through the country’s constitution. This regulates and limits the state’s exercise of power over the citizens and sets the frame for the criminal law. LÄS MER

 4. 4. The long path to a broad reading of the Freedom of Establishment and its impact on the Brexit era

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirjam Meyer; [2018]
  Nyckelord :Freedom of Establishment Cross-border Transfer of Companies Freedom of Choice of the Applicable Law Polbud Brexit; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The freedom of establishment is an expression of the Internal Market. On the one hand, the EU tries to strengthen the Internal Market, but on the other hand, Member States have a fear to lose their national control, making them eager to restrict the free movements granted by the Internal Market doctrine. LÄS MER

 5. 5. En Kafkaartad skatteprocess? - Kammarrätters rättstillämpning i mål om skönsbeskattning av oredovisade intäkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tom Sundin; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Oredovisade intäkter; Skönsbeskattning; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been claimed in literature that the application of the rules about taxation of unreported income by Swedish administrative courts is insufficient from a legal certainty perspective. This essay considers whether this is the case. LÄS MER