Sökning: "the principle of legal certainty"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden the principle of legal certainty.

 1. 1. A matter of principle for whom? The CJEU's Development of Principles and the Influential Possibilities of Member States

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalie Schwarz; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With a legal philosophical focus, this thesis examines the Court of Justice of the European Union’s development of principles, using the principles of direct effect and supremacy as examples, and the member states influential possibilities, focusing on the tools of non-referral and submitting observations. The theories of legal interpretivism and legal positivism have been applied, and in order to create a social context, the development of principles and the member state tools have been analysed from the perspectives of legal certainty and democracy. LÄS MER

 2. 2. The long path to a broad reading of the Freedom of Establishment and its impact on the Brexit era

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirjam Meyer; [2018]
  Nyckelord :Freedom of Establishment Cross-border Transfer of Companies Freedom of Choice of the Applicable Law Polbud Brexit; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The freedom of establishment is an expression of the Internal Market. On the one hand, the EU tries to strengthen the Internal Market, but on the other hand, Member States have a fear to lose their national control, making them eager to restrict the free movements granted by the Internal Market doctrine. LÄS MER

 3. 3. En Kafkaartad skatteprocess? - Kammarrätters rättstillämpning i mål om skönsbeskattning av oredovisade intäkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tom Sundin; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Oredovisade intäkter; Skönsbeskattning; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been claimed in literature that the application of the rules about taxation of unreported income by Swedish administrative courts is insufficient from a legal certainty perspective. This essay considers whether this is the case. LÄS MER

 4. 4. Vart är vi på väg? - En granskning av den svenska migrationsrättens framtid ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Hörnell; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; migrationsrätt; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2015 blev ett rekordår för Sverige vad gäller immigration. 163 000 människor sökte asyl i landet varav omkring 35 000 av dem var ensamkommande flyktingbarn. De omfattande flyktingströmmarna kom att påverka Migrationsverkets handläggningstid på asylärenden vilket resulterat i långa handläggningstider och försenade beslut. LÄS MER

 5. 5. Rätten till personlig integritet efter grov brottslighet - En kvalitativ studie om synen på rättvisa när sexualförbrytare beviljas skyddad identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Patrik Englund; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Brottsoffer; rädsla; rättvisa; sexualförbrytare; skyddad identitet; återfall.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In media today, sex offenders are often described as horrible, monstrous people and are frequently faced with hatred, sometimes in the form of threats of violence. Threats like these can result in sex offenders getting granted identity confidentiality, which has led to a public outrage. LÄS MER