Sökning: "the retranslation hypothesis"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden the retranslation hypothesis.

 1. 1. NORMER VID NYÖVERSÄTTNING MELLAN NÄRLIGGANDE SPRÅK OCH KULTURER. En komparativ studie av Tove Ditlevsens roman Gift i svensk förstaöversättning och nyöversättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2020-06-12]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Nyöversättning; the retranslation hypothesis; översättningsnormer; översättningsstrategier; översättningsvetenskap; översättning; kulturspecifika element; egennamn; Tove Ditlevsen; Ninni Holmqvist; Vanja Lantz; Gift;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i syfte att pröva hypotesen om nyöversättningar på ett material som har översatts mellan lingvistiskt och kulturellt närliggande språk genom att undersöka likheter och skillnader i fråga om översättarnas hantering av kulturspecifika element i Vanja Lantz förstaöversättning och Ninni Holmqvists nyöversättning av Tove Ditlevsens roman Gift. Hypotesen prövas genom att undersöka vilka översättningsstrategier som har använts vid översättning av egennamn för att i sin tur kunna avgöra vilka normer som har format respektive översättning. LÄS MER

 2. 2. Julmust, Must or Christmas Cola? : Translation Strategies for Words for Culture Specific Items in Two Translations of Liza Marklund’s 'Sprängaren

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Richard Mole; [2019]
  Nyckelord :translation; foreignisation; domestication; translation norms; translation strategies; retranslation hypothesis;

  Sammanfattning : Research within translation characterises cultural references as being problematic for translators, meaning they must choose between different translation strategies as to how to transfer these references into the translated text. These strategies are often described in general terms according to how closely oriented they are to the target-culture or source-culture, known as domestication or foreignisation. LÄS MER

 3. 3. Le Petit Prince et ses deux traductions en suédois

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Cecilia Ekerot; [2016]
  Nyckelord :Le Petit Prince; Lille prinsen; retraduction littéraire; stratégies de traduction; traduction imitative; traduction fonctionnelle; l’hypothèse de la retraduction;

  Sammanfattning : L’objectif de ce mémoire est une analyse et une évaluation de la retraduction en suédois de « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry (T2), parue chez Modernista, en 2015, en relation avec le texte source en français et en relation avec la traduction classique, parue chez Rabén&Sjögren, en 1952 (T1 ; la version révisée de 2015, actuelle au moment de la retraduction). L’analyse se base sur quelques concepts de Lita Lundquist, notamment la distinction entre stratégie de traduction « imitative » et « fonctionnelle », et la cohérence entre la stratégie « globale » et les stratégies « locales ». LÄS MER

 4. 4. FRÅN GARDEN-PARTY TILL TRÄDGÅRDSFEST. En komparativ studie av de tre svenska översättningarna av Katherine Mansfields novell The Garden Party

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jonna Tinnervall; [2015-11-18]
  Nyckelord :engelska; översättning; nyöversättning; Retranslation Hypothesis; Katherine Mansfield;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks skillnaderna mellan de tre svenska översättningar som finns avKatherine Mansfields novell The Garden Party: Märta Lindqvists (1923), Birgitta Hammars(1954) samt Lars-Håkan Svenssons (2013). Skillnaderna identifieras och analyseras sedanmed hjälp av Larssons (2007) modell, vilken bygger på Newmarks (1988) fyra nivåer sombeskriver översättningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Främling eller outsider : Om nyöversättning av H.P. Lovecrafts novell The Outsider

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Marie Eriksson; [2015]
  Nyckelord :H.P. Lovecraft; The Outsider; the retranslation hypothesis; skönlitterär nyöversättning; adjektiv; literary retranslation; adjectives; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks fem översättningar av H.P. Lovecrafts novell The Outsider i relation till the retranslation hypothesis. Dessutom granskas Lovecrafts status i det svenska och det engelskspråkiga samhället från 1940-talet till nutiden, vilket vägs in i analysen. LÄS MER