Sökning: "the right to a dignified life"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden the right to a dignified life.

 1. 1. Att fly väpnad konflikt : Om kompletterande skydd och rätten till ett värdigt liv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Susanne Lindered; [2018]
  Nyckelord :Human dignity; armed conflict; refugee law; complementary protection; the right to a dignified life; human rights law; Mänsklig värdighet; väpnad konflikt; asylrätt; kompletterande skydd; rätten till ett värdigt liv; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Armed conflicts of our time tend to be prolonged, characterised by indiscriminate violence and the direct targeting of civilians. These conflicts cause situations where civilians are not only at risk of being exposed to threats of direct violence, but also unbearable humanitarian situations, a form of indirect harm resulting from armed violence. LÄS MER

 2. 2. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 3. 3. Beyond the Right to Life: The Right to Live in Dignity in the European Convention on Human Rights

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Katerina Hnitidou; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to life includes a right to live in dignity, a right to a dignified existence under the Inter-American Court of Human Rights, that requires the realisation of certain socio-economic and cultural rights. The European Court of Human Rights however, does not employ the same approach. LÄS MER

 4. 4. Främjandet av personcentrerad omvårdnad med stöd av modellen de 6 S: N

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pia Jernberg; Camilla Zakrisson; [2016]
  Nyckelord :Person-centered care; Life story; Elders and care homes; Personcentrerad omvårdnad; Livsberättelse; Äldre och vård och omsorgsboende;

  Sammanfattning : For the elders to age with dignity and with an old age that consist of comfort and self-determination, care should be person-centered. A person-centered care sees the person as an individual and not to the disease and diagnostics of the person. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Housing for the Poor Facilitated by NGOs in Costa Rica and Nicaragua

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Kristian Bergier; Josefine Törnquist; [2011]
  Nyckelord :multi-storey buildings; housing; climate; development; infrastracture; poverty; central america; costa rica; nicaragua; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The bachelor thesis contains a presentation of three NGOs working for sustainable housing and infrastructure development for the low-income families in Costa Rica and Nicaragua and the future prospect of introducing a wider range of multi-storey buildings. A high number of the Central American population live in densely populated slums in urban areas with harsh living conditions far below the poverty line. LÄS MER