Sökning: "the right to the city"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade orden the right to the city.

 1. 1. Rätten till bistånd och hemlösas behov av skälig levnads nivå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marwa Abudayya; [2020]
  Nyckelord :housing aid; housing solution; homelessness; homeless groups; reasonable standard of living; social challenges.;

  Sammanfattning : Abudayya, M. The right to aid and homeless need for a fair standard of living. Degree project in Social work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2020. LÄS MER

 2. 2. Effekter av att prioritera cyklande i korsningar : Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Tomas Helleberg; [2020]
  Nyckelord :BIcycle; Bicycle crossing; Sustainable transport; Traffic safety; Gender Equality; Vision zero; Cykel; Cykelöverfart; Hållbara transporter; Trafiksäkerhet; Jämställdhet; Nollvision;

  Sammanfattning : För att studera effekterna av att samhället prioriterar cyklande i ej signalreglerade korsningar, har en tvärvetenskaplig litteraturstudie om attraktiv cykelinfrastruktur och trafiksäkerhet genomförts tillsammans med en före-efter studie som genomförts vid fyra nya cykelöverfarter som byggts i Umeå. Cykelöverfarten är en ny typ av korsning som infördes 2014 som prioriterar cyklande likt gående prioriteras på övergångsställen efter den så kallade zebra-lagen, men cykelöverfartens utformningskrav med hastighetsäkring skyltar och vägmarkering innebär att korsningar måste byggas om för att bli cykelöverfarter, och deras spridning i landet varierar, där Gävle kommun tidigt har varit framstående. LÄS MER

 3. 3. Perceived Residential Environment Quality in Relation to Gender; An Exploratory Study in Lindängen, Malmö

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elahe Shams; [2020]
  Nyckelord :Perceived residential environment quality; Gender and right to the city; Everyday life of women; Lindängen;

  Sammanfattning : This master’s thesis deals with some concepts and theories related to public space and everyday life and points to how neglecting women’s needs and preferences in public spaces can lead to the formation of gendered urban spaces which prevent women from earning their right to the city. Concepts such as quality of life, quality of place, living environment, residential perception and satisfaction, and place attachment overlap and have many interrelations. LÄS MER

 4. 4. The use of bicycles in a mid-sized city – benefits and obstacles identified using a questionnaire and GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Georgios Efthymiou; [2020]
  Nyckelord :geography; GIS; cycling routes; bicycle; city; Karditsa; T.P.S; questionnaire; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The use of bicycles in a mid-sized city – benefits and obstacles identified using a questionnaire and GIS The need for alternative means of transport is highlighted by many studies. This need can be satisfied by prioritizing the use of bicycles over the use of mechanical vehicles in daily mobility needs in a city. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens och polisens syn på brottsförebyggande samverkan kring ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Janny Wallström; [2020]
  Nyckelord :cooperation; juvenile delinquency; prevention work; social service; police; ungdomsbrottslighet; samverkan; brottsförebyggande; socialtjänst; polis; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur polis och socialtjänst i Malmö Stad samverkar kring ungdomsbrottslighet. Frågeställningen utgår ifrån hur myndigheternas uppfattningar av deras samverkan är, hur de samverkar, vilka insatser och metoder som används samt vilka insatser som anses ges bäst resultat. LÄS MER