Sökning: "the stanford experiment"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden the stanford experiment.

 1. 1. Situationell Grymhet: kan personlighetsdrag ge upphov till självselektion?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Silfverberg; Leonard Bolgar; [2010]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en replikation av en studie utförd av Thomas Carnahan och Sam McFarland (2007). Studien innefattar den rekryteringsprocess som användes av Phillip Zimbardo för hans välkända experiment the stanford prison experiment (1974). LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av lämpliga metoder för vattengenerering

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :David Eriksson; Reza Hashemi; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis has been performed at the department of Machine Design at KTH, The Royal Institute of Technology. The thesis has been a part of a global development project in collaboration with Luleå University of Technology, Lund Faculty of Engineering and Stanford University. Corporate liaison and sponsor has been Immerse Global Inc. LÄS MER