Sökning: "the swedish pharmacy market"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden the swedish pharmacy market.

 1. 1. Omregleringen av den svenska apoteksmarknaden : Måluppfyllelse och en kontrafaktisk analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :My Bäckström; Denise Hansson; [2018]
  Nyckelord :Omreglering; Apoteksmarknad; Måluppfyllelse; Kontrafaktiskt Analys; Proposition 2008 09:145;

  Sammanfattning : Sveriges apoteksmarknad omreglerades år 2009 från ett statligt monopol till en konkurrensutsatt marknad. Orsaken till reformen var liberaliseringsinfluenser inom ekonomin från 90-talet, utifrån teori såväl som medlemskapet i Europeiska Unionen. LÄS MER

 2. 2. Recept på differentiering : En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Enblom; Anita Music; [2017]
  Nyckelord :Differentiation; differentiation strategies; loyalty; behavioral loyalty; attitude loyalty; pharmacy; Differentiering; differentieringsstrategier; lojalitet; beteendelojalitet; attitydlojalitet; apotek;

  Sammanfattning : Titel: Recept på differentiering – En studie om differentiering och kundlojalitet på den svenska apoteksmarknaden Författare: Elin Enblom & Anita Music Handledare: Richard Afriyie Owusu Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete på magisternivå 30 hp. Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT2017. LÄS MER

 3. 3. Simply that Complex

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marika Jonsson; Kristina Netterlid; [2017]
  Nyckelord :productization; software; buyer-seller relationships; network structures; purchasing organization;

  Sammanfattning : In today's highly technological society, companies are under intense pressure to digitize not only their offerings, but also the organization itself. Companies buying information technology are expecting delivery and implementation to be faster as well as to more easily understand offered solutions. LÄS MER

 4. 4. Incentives for swedish pharmacies’ sustainability reporting: weak stakeholder influence and strong legal demands

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Ulrika Möllerström; [2017]
  Nyckelord :stakeholder theory; legal pluralism; stakeholders; incentive; sustainability reporting; Sweden; pharmacy retail; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to explore the Swedish pharmacy market and the potential influence different levels of legal pressure have on sustainability reporting. Interviews with pharmacy representatives and document analysis of sustainability reports and policies were combined, grounded in a constructivist perspective to analyze incentives for sustainability reporting. LÄS MER

 5. 5. Competition and Market-Entry Into the Swedish Pharmacy Market : A study on municipality level between 2011-2016

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Isak Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Between the 1970s and 2009 the Swedish pharmacy market was characterized by a governmental monopoly with Apoteket AB as the only market-actor. By the year 2009, market reforms and re-regulations allowed private companies to enter the pharmacy market. Still, pertaining to existing regulations (e. LÄS MER