Sökning: "the technological life cycle"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden the technological life cycle.

 1. 1. A study of wear and load behaviour on bucket teeth for heavy-duty cable shovels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jamal Choudhry; [2020]
  Nyckelord :DEM; FEM; bucket; teeth; cable shovel; wear; Archard s law; LS-DYNA; scan;

  Sammanfattning : Many of today’s engineering advancements rely on minerals such as copper, gold and iron. For this reason, the mining industry plays an important role for the development of society and technological wonders. Mining excavators are commonly used tools for extracting the minerals from the mine. LÄS MER

 2. 2. Avskiljning, användning och lagring av koldioxid från biogasproduktion : Lämpliga lösningar för Tekniska verkens biogasanläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Josefine Harrius; Amanda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Biogas; CCU; CCS; biogas production; biofuel; carbon dioxide; carbon capture and storage; carbon capture and utilization; LCA; life cycle analysis; MCA; Multi Criteria analysis; Biogas; CCU; CCS; biogasproduktion; koldioxid; lagring och användning av koldioxid; resurseffektivitet; livscykelanalys; LCA; multikriterieanalys; MKA;

  Sammanfattning : Carbon dioxide is released by natural and anthropogenic processes, such as the production and combustion of fossil fuels. Production of biogas also generates carbon dioxide, but of biogenic origin. LÄS MER

 3. 3. User Adoption of Cognitive Agents : Identifying success factors from a process perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Roxana Talebi; Julia Timmas; [2020]
  Nyckelord :Adoption; Cognitive Agent; Incentives; Project Process; Change Management; Transformation; Cognitive Technology; AI; Adoption; Chatbot; Incitament; Förändringsledning; Transformation; Kognitiv Teknologi;

  Sammanfattning : With the rise of intelligent solutions such as cognitive agents, many organizations are trying to identify how they can best utilize the benefits of the technology to make advancements as a company and enhance employee job performance. However, the attempts of many organizations are falling short from their expectations and users do not adopt to the technology. LÄS MER

 4. 4. Styrning av produktutvecklingsprocesser med fokus på innovation : En fallstudie på några svenska företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anthony Rafael; Adam Sievert; [2020]
  Nyckelord :Product development; management control systems; innovation; Stage-Gate; agile; Produktutveckling; styrning; innovation; Stage-Gate; agil;

  Sammanfattning : Bakgrund: Global konkurrens och teknologisk utveckling förkortar produkters livscykler och produktutveckling blir därmed ett allt viktigare element inom organisationer. Vid utvecklingen krävs styrning för att säkerställa att de innovationer som skapas är i linje med företagets mål och strategier. LÄS MER

 5. 5. Born Global Firms in The Furniture Industry - A Multiple Case Study of Scandinavian Furniture brands within the Premium Segment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Larsen; [2019-10-17]
  Nyckelord :Born global; Prior experience; External networks; Country of origin effects; Entry mode;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER