Sökning: "the thin blue line"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden the thin blue line.

 1. 1. Tunna (blå) linjen mellan fiktion och verklighet : En publikstudie om hur polisen anser att deras yrke framställs i tv-serien Tunna blå linjen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Judith Bringner; [2021]
  Nyckelord :Qualitative research; Audience research; Semi-structured interviews; Representations theory; Identity theory; Jargon; Humor; Drama; tv series; Police; Tunna blå linjen; Sveriges Television; SVT.; Kvalitativ forskningsstudie; Semistrukturerad Intervjuguide; Publikstudie; Representationsteori; Identitetsteori; Jargong; Humor; Drama; tv-serier; Polisen; Tunna blå linjen; Sveriges Television; SVT.;

  Sammanfattning : Denna studie har analyserat hur polisen uppfattar att deras yrke framställs och representeras i tv-serien Tunna blå linjen som visas på SVT. Detta har gjorts genom en kvalitativ forskningsmetod som bygger på semistrukturerade forskningsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER