Sökning: "the tidal model"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden the tidal model.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av och förutsättningar för att identifiera symtom på depression hos äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård : En metasyntes

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Block; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; experiences; mental illness; meta-synthesis; municipal health care; the tidal model; depression; erfarenheter; kommunal hälso- och sjukvård; metasyntes; psykisk ohälsa; tidvattenmodellen; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat stadigt det senaste decenniet i Sveriges befolkning. Efter 65 års ålder är depression den vanligaste psykiska sjukdomen. Symtomen för depression hos äldre ser oftast annorlunda ut jämfört med hos yngre och kan därför vara svåra att upptäcka. LÄS MER

 2. 2. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER

 3. 3. Long-term morphological evolution of Cua Lo inlet, Central Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Nikita Tegenfeldt; Orio Johansson; [2020]
  Nyckelord :Inlet morphology; Sand spit; Water exchange; Numerical modelling; Cua Lo river mouth; Sediment transport; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cua Lo river mouth is a coastal inlet connected to an estuary at the central coast of Vietnam. The area is valuable for maritime trade, fishing industries, and tourism development. Natural disasters during the monsoon period are a problem, causing seasonal flooding. LÄS MER

 4. 4. "Jag kan lyssna, ös på mig, jag pallar att ta emot" : Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av barn med depression inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karin Johanna Kaller; [2020]
  Nyckelord :adolescents; care relationship; caring; children; depression; nurses; nursing; psychiatry; qualitative content analysis; recovery; semi-structured interview; The Tidal Model; barn; depression; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; psykiatri; semistrukturerade intervjuer; sjuksköterskor; Tidal; ungdomar; vårdrelation; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning pekar på att det kommer ske en fortsatt ökning av barn med psykisk ohälsa de kommande åren. Sjuksköterskor kommer således att möta fler med barn diagnosen depression. LÄS MER

 5. 5. Testing the multi-epoch luminosity function of asymptotic giant branch stars in the Small Magellanic Cloud with VISTA

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Róisín O'Rourke Brogan; [2020]
  Nyckelord :stars: AGB; stars: late-type; stars: atmospheres; stars: variable; small magellanic cloud; magellanic system; stellar populations; model stellar populations; dwarf galaxies;

  Sammanfattning : The physics pertaining to the asymptotic giant branch (AGB) phase of stellar evolution has been studied for many years. However, the mechanics behind many characteristics displayed at this stage are still not fully understood. LÄS MER