Sökning: "the uncanny"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden the uncanny.

 1. 1. Skatterättslig särbehandling av styrelsearvoden - I ljuset av principerna om neutralitet och likformighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Barfoed; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; styrelsearvoden; beskattning; särbehandling; likformighet; neutralitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In light of the Supreme Administrative Court’s most recent verdict on taxation of directors’ fees, this paper covers the current tax treatment of such remuneration by comparing the directive of board members with that of other similar assignments, all of which regulated by civil legislation. As such, current ruling states that directors’ fees are not to be taxed as income from services, but rather as salary of an employee. LÄS MER

 2. 2. Virtual Influencing: Uncharted Frontier in the Uncanny Valley

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mary Caroline Creasey; Adrián Vázquez Anido; [2020]
  Nyckelord :influencer marketing; virtual influencers; social media marketing; opinion leadership; brand spokespeople; brand spokes-characters; source credibility; uncanny valley; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Virtual Influencing: Uncharted Frontier in the Uncanny Valley Date of the Seminar: 4th June 2020 Course: BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: Mary Caroline Creasey and Adrián Vázquez Anido Supervisor: Burak Tunca Keywords: influencer marketing, virtual influencers, social media marketing, opinion leadership, brand spokespeople, brand spokes-characters, source credibility, uncanny valley Thesis purpose: In exploring if and to what extent reality level affects sentiment and skepticism, this study aims to provide valuable and actionable insights to both guide academics in further studies and help managers better understand nuances of influencer perceptions. Methodology: To analyze whether perception differs across influencers’ reality levels (human or virtual), this study collected comment data from Instagram to assess levels of sentiment and skepticism. LÄS MER

 3. 3. Kusliga karaktärer : Orsak och uncanny valley inom animation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patrik Lindmarker; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uncanny valley är en teori som föreslår att humanoida objekt som brister i sin liknelse till riktiga människor framkallar känslor av kuslighet och motvilja hos observatörer. Uncanny valley inkluderar inte enbart grafiska humanoida objekt utan även till exempel verkligt existerande humanoida robotar och verklighetstrogna dockor. LÄS MER

 4. 4. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER

 5. 5. Skräckens arkitektur. En analys av det hemsökta huset i Hin Ondes hus (1853) och Hemmet (2017)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Daria Buson; [2019]
  Nyckelord :Mats Strandberg; Aurora Ljungstedt; Edgar Allan Poe; hemsökt hus; Freud; det kusliga; Jung; arketyper; Skuggan; Vidler; arkitektur; skräcklitteratur; skräck; horror; horror literature; haunted house; the uncanny; architecture; the Shadow; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ett uråldrigt hus med murkna tegelstenar som är täckta med mossa träder fram ur mörkret. Murgrönan sträcker sig över fasaden och döljer de tomma fönstren. Ett litet torn med spetsiga spiror höjer sig över taket och bryter byggnadens redan bristande proportioner. LÄS MER