Sökning: "the urban norm"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden the urban norm.

 1. 1. Platsidentitet i översiktsplanen : en fallstudie om storstadsnära landsbygd

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Wiström; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; landsbygd; platsmarknadsföring; översiktsplan;

  Sammanfattning : I en storstadsregion som Stockholm där både befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten är hög blir det tydligt att staden och tätorten är det som i första hand presenteras som utvecklingsbar. Staden ses som det främsta föremålet för samhällsplanering. LÄS MER

 2. 2. Skräp är bara skräp om du skräpar ned : En fallstudie om att skapa ett användarvänligt avfallssystem och att kommunicera avfallsminimering och återvinning i Ebbepark, Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Maria Nilsson; Linnea Orsholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. However, today’s use of resources is higher than what earth can sustain and therefore the linear economy, where resources become waste right after usage, needs to evolve into a more circular one, an economy that uses and reuses resources in a more efficient way. LÄS MER

 3. 3. Att avvika från det urbana : En studie kring flyttmotiv & känslan efter flytten till en landsbygdskommun från en urban kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :emanuel Johansson; Petter Wikström; [2019]
  Nyckelord :Counter urbanization; Countryside; Motive; Place; Migration; Rural; Motiv; Migration; Landsbygd; Kontraurbanisering; Ruralt; Plats;

  Sammanfattning : Det urbana betraktas ofta som en norm, studien syftar till att lägga ett fokus mot landsbygden och studera berättelser från de som flyttar från stad till land. Där studien baseras på att undersöka flyttmotiv i kontext till migrantens liv före och efter flytten. LÄS MER

 4. 4. The Transformative Potential of the Right to the City : An Analysis of the Potential Contribution of the Right to the City in Formulating a Human Rights Response to Urban Socio-Economic Inequalities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ramindu Perera; [2019]
  Nyckelord :The Right to the City; Human Rights and inequality; Urbanization; Urban inequalities; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The demographic patterns in developing countries have significantly changed in the recent few decades due to the impact of urbanization. The urbanization process has created new challenges; and the enormous divide between haves and have nots has become a defining feature of contemporary urban spaces. LÄS MER

 5. 5. Feministisk stadsplanering, mer än bara jämställdhet : En kvalitativ studie om praktiserandet av diskursen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elvira Brandt; [2019]
  Nyckelord :Feminism; feministisk stadsplanering; genus; intersektionalitet; kvinnor; kön; strukturella skillnader;

  Sammanfattning : Kvinnan har genom alla tider, till följd av de strukturella ojämlikheterna i samhället, mer eller mindre negligerats i stadsplaneringen. Både planeringsteorin och planeringspraktiken har historiskt karaktäriserats av maskulinitet och utgått från mannen som norm. LÄS MER