Sökning: "the viscose process"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden the viscose process.

 1. 1. Reactivity increasement of prehydrolysis kraft pulp from Acacia crassicarpa and Eucalyptus hybrids

  Master-uppsats, KTH/Träkemi och massateknologi

  Författare :Edward Tandy; [2022]
  Nyckelord :Acacia crassicarpa; Eucalyptus hybrids; Pentosan removal; Pulp yield; Prehydrolysis kraft pulp; Reactivity; Acacia crassicarpa; Eucalyptushybrider; Förhydrolyserad kraftmassa; Massautbyte; Pentosan; Reaktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att öka reaktiviteten hos förhydrolyserad kraftmassa genom att använda tidigare förhydrolysat och svavelsyra under förhydrolysen. Först bestämdes den kemiska sammansättningen av två olika vedråvaror (Acacia crassicarpa och Eucalyptushybrider) för att observera och korrelera med förhydrolysprocessen. LÄS MER

 2. 2. Mechanical properties of viscose filament : Made from recycled cotton textile and softwood dissolving pulp

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Sanne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Recycled cotton textile; recycled textile; dissolving pulp; wood dissolving pulp; softwood; viscose dope; viscose filament; the viscose process; spinning process; Återvunnen bomullstextil; återvunnen textil; dissolvingmassa; trädissolvingmassa; barrved; viskos dop; viskosfilament; viskosprocessen; spinningprocess;

  Sammanfattning : The textile industry is one of the largest industries in the world and it causes up to 10 % of the global greenhouse gas emissions. With large environmental issues of cotton- and oil-based textiles, other options are explored such as man-made fibers producing fibers like viscose and lyocell. LÄS MER

 3. 3. Insight in cellulose degradation

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Astrid Wilsby; [2021]
  Nyckelord :Cellulose; textile; recirculation; fiber; cotton; Cellulosa; textil; återvinning; fiber; bomull;

  Sammanfattning : I strävan efter att minska textilindustrins omfattande miljöpåverkan utvecklas nya metoder för textilåtervinning. Idag återvinns bomullstyg av Renewcell på deras anläggning i Kristinehamn. LÄS MER

 4. 4. Preparation of films and nonwoven composites from fungal microfibers grown in bread waste

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maximilian Köhnlein; [2020]
  Nyckelord :bread waste; chitin; chitosan; filamentous fungi; film; fungal cell wall; fungal microfibers; glucosamine; mycelia; N-acetyl-glucosamine; nonwoven; wet-laid;

  Sammanfattning : Unsold bread makes up a signification fraction of waste occurring in Swedish supermarkets. This thesis seeks to address the problem of food waste, by cultivating filamentous fungi on bread waste and producing chitinous films and nonwovens from them. LÄS MER

 5. 5. Composite Cellulose Nanofibrils Filaments

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Marius de Mourgues; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biodegradable polymers are emerging as a new solution to satisfy the increasing demand of greenenvironmentally friendly material. At the same time, the interest for lighter and stronger structures never stops growing. LÄS MER