Sökning: "the wage penalty of motherhood."

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden the wage penalty of motherhood..

 1. 1. Is the Glass Ceiling a Motherhood Ceiling After All?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Karolina Jennings; [2019]
  Nyckelord :gender inequality; gender pay gap; child penalty; fertility; South Korea; Business and Economics;

  Sammanfattning : South Korea has the highest gender pay gap and the lowest fertility rate in the OECD (OECD Data, n.y.). Gender equity theory suggests that there is a link between high gender inequality and low fertility, as women struggle to have both a career and a family. LÄS MER

 2. 2. Bra lön eller barn? : En studie av hur kvinnors lön påverkas av föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Lindberg; Josefin Schröder; [2019]
  Nyckelord :rational choice theory; the wage penalty of motherhood.; Humankapitalteori; arbetsmarknad; familjeliv; lön; barn.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kvinnors ekonomiska förutsättningar har förbättrats enormt de senaste decennierna, men än idag råder det skillnader i lön mellan kvinnor och män. Många tror att denna skillnad beror på att kvinnor väljer att fokusera på familjelivet då de får barn. LÄS MER

 3. 3. Is the Glass Ceiling a Motherhood Ceiling After All?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Karolina Jennings; [2019]
  Nyckelord :gender inequality; gender pay gap; child penalty; fertility; South Korea; Business and Economics;

  Sammanfattning : South Korea has the highest gender pay gap and the lowest fertility rate in the OECD (OECD Data, n.y.). Gender equity theory suggests that there is a link between high gender inequality and low fertility, as women struggle to have both a career and a family. LÄS MER

 4. 4. The Motherhood penalty

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Louise Östvik; [2018]
  Nyckelord :The Motherhood Penalty; The Motherhood Wage Penalty; Gender Inequality; Gender Wage Gap; The United States; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to unveil what constitutes the Motherhood Wage Penalty, a phenomenon that according to recent research makes up a majority of the gender wage gap we observe on the labor market. More specifically, the ambition is to try to explain how motherhood affects working women and if it is possible to rule out other possible explanations for the gender pay gap, such as education and hours worked, other than motherhood itself - which would indicate that there are elements of the gender wage gap that are structural and discriminatory. LÄS MER

 5. 5. The Motherhood Wage Penalty: A Varieties of Capitalism Approach

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Erik Lundquist; Hanna Eklööf; [2017]
  Nyckelord :Varieties of Capitalism; Motherhood Wage Penalty; Gender Economics; Institutional Theory; Labor Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to relate the issue of the Motherhood Wage Penalty to the institutional framework "Varieties of Capitalism." Using data from the Luxembourg Income Study, we perform cross-national analyses on the discrepancy in wages between mothers with young children and females without children. LÄS MER