Sökning: "theater"

Visar resultat 6 - 10 av 177 uppsatser innehållade ordet theater.

 1. 6. Theater practice and its association with body appreciation and self-surveillance among women.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Lundkvist; Anna-Klara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Body appreciation; Self-surveillance; Theater practice; BMI; Kroppsuppskattning; Självövervakning; Teaterutövande; BMI;

  Sammanfattning : Recently, researchers have gained an increased interest in examining activities that promote a more positive body image among women. Some activities such as yoga and dance have proven to be positively associated with body appreciation, both directly and through reduced self-surveillance. LÄS MER

 2. 7. Förutsättningar att vårda patient med trauma nivå-1 : En kvalitativ intervjustudie av operationssjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :My Andersson; Annika Pettersson; [2020]
  Nyckelord :learning; nursing; operation theatre nurse; teamwork; trauma; lärande; operationssjuksköterska; teamarbete; trauma; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Traumavård är en del av den svenska hälso- och sjukvården. Patienter som råkat ut för ett trauma vårdas utifrån allvarlighetsgraden av skadebilden.  Enligt nationella riktlinjer indelas trauma i två olika nivåer, där trauma nivå-1 är det allvarligaste som ofta kräver livräddande vårdinsatser. LÄS MER

 3. 8. Operationssjuksköterskans upplevelser av att medverka vid urakuta kirurgiska ingrepp utanför operationsavdelning. : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Karin Vargmyr; Esraa Essameldein Nasr; [2020]
  Nyckelord :Theater nurse; traumatic surgery; trauma room; emergency room; Operationssjuksköterska; traumakirurgi; traumarum; akutrum;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskans profession innebär att säkerställa en god perioperativ omvårdnad. Att bistå vid traumatisk kirurgi utanför operationsavdelning och i en ovan miljö kan vara en utmaning. LÄS MER

 4. 9. Kabīrs många ansikten : En analys av Bhisham Sahnis dramatext Kabirā khaḍā bazār meṃ

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Felix Rosén; [2020]
  Nyckelord :Kabīr; Sant; Nirguṇa; Bhakti; Sahni; Bhisham; Nayī Kahānī; Kabirā khaḍā bazār meṃ; Tagore; Rabindranath; Underhill; Evelyn; Hess; Linda.; Kabīr; Sant; Nirguṇa; Bhakti; Sahni; Bhisham; Nayī Kahānī; Kabirā khaḍā bazār meṃ; Kabīr; Sant; Nirguṇa; Bhakti; Sahni; Bhisham; Nayī Kahānī; Kabirā khaḍā bazār meṃ; Tagore; Rabindranath; Underhill; Evelyn; Hess; Linda.;

  Sammanfattning : Kabīr stands as one of the most, if not the most, influential nirguṇbhakti poet of the so-called Sant movement in northern India during the 15th century. Even though his fame is far and widely spread, there is no extensive historical evidence regarding his own life. LÄS MER

 5. 10. Representationer av spansk kultur i ett svenskt läromedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Digna Mena; [2020]
  Nyckelord :Kultur; interkulturell kompetens; läromedelsanalys; spanska; postkolonialism;

  Sammanfattning : Att lära sig ett nytt språk är mer än att lära sig tala eller behärska grammatiken, att lära sig ett språk är även att möta och förstå kulturen som språket förmedlar. I detta arbete undersöks vilken bild av den spanska kulturen ur ett antropologiskt och estetiskt perspektiv som läroboken ¡Qué bien¡ förmedlar. LÄS MER