Sökning: "theatre performance"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden theatre performance.

 1. 1. Lights out -Music on, En systematisk litteraturöversikt om musikens inverkan på säker vård inom den intraoperativa vårdkontexten

  Magister-uppsats,

  Författare :Jill Grolander; Emeli Heyne; [2019-06-20]
  Nyckelord :Music; patient safety; communication; intraoperative; operating theatre; operating room;

  Sammanfattning : Background: Music was played in an OR already as early as the beginning of the 20th century. It has since been proven to be a powerful stimulus for the brain and can lead to positive effect of improved concentration, sensory-motor function and heightened feelings. LÄS MER

 2. 2. Det sitter i väggarna : En enkätstudie om säkerhetskultur i operationsmiljö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Skoogh; Sofie Rydin; [2019]
  Nyckelord :Patient safety; teamwork; safety culture; operating theatre; Patientsäkerhet; teamarbete; operationssjukvård; säkerhetskultur; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten menäven en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete. LÄS MER

 3. 3. Talking through the body. Creating of common world and changing the community through a theatrical performance, a case study.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Vanina Rossetti; [2019]
  Nyckelord :art; communication; community; disability; sexuality; theatre performance; ritual; liminality; embodied knowledge; dissensus; dialogical aesthetic; relational aesthetic; disability arts; disability aesthetic;

  Sammanfattning : This thesis aims to present a practical example of how art can become an instrument capable of investigating, showing and facing a social problem. For doing so, art can overcome communication issues; secondly, it can create a “common world” of shared values that leads to changes in society. LÄS MER

 4. 4. Teater i det museala rummet : En jämförande analys av arbetet med dramapedagogiska metoder i England och Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sarah Kipker; [2019]
  Nyckelord :Drama in education; Museum Education; Theatre; Drama; Performance; Museum Theatre; pedagogiskt drama; museipedagogik; teater; dramatik; performance;

  Sammanfattning : Theatres and museums share many similarities with each other. Therefore, it can be beneficial for museums to use the potential that performance and museum theatre can provide. The aim of this analysis is to gain a better understanding for museums’ reasons to use drama as an educational method and the different forms of drama that are being used. LÄS MER

 5. 5. Amplified Speech in Live Theatre, What should it Sound Like?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Karl Björnsson; [2019]
  Nyckelord :Theatre sound; Theatre; Amplified speech; Speech;

  Sammanfattning : Sound on-stage has always been part of the theatre experience. Today the usage of microphones to amplify speech is very common and has become more of a rule rather than an exception. This study investigates amplified speech in live theatre. LÄS MER