Sökning: "thematical analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden thematical analysis.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning inom Allmännyttan : Drivkrafterna bakom kommunala bostadsbolags hållbarhetsredovisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johansson Rebecca; Mazouz Mirjam; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; Stakeholder Theory; Sustainability; Sustainability reporting; Corporate Social Responsibility CSR; Media Agency Setting Theory MAST; Triple Bottom Line; Municipal Housing; Motives; Incentives; Legitimitet; Intressentteori; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Corporate Social Responsibility CSR; Media Agency Setting Theory MAST; Triple Bottom Line; Kommunala Bostadsbolag; Allmännytta; Motiv; Drivkrafter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera vilka drivkrafter som motiverar till hållbarhetsredovisning för svenska kommunala bostadsbolag samt att förklara hur den allmännyttiga roll de besitter påverkar deras synsätt på hållbarhetsredovisning. Genom att identifiera motiven som påverkar hållbarhetsredovisningen hos kommunala bostadsbolag syftar studien till att skapa förståelse för vad som kan uppmuntra företag till ökad frivillig hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 2. 2. ”Allergi mot ovisshet” : En kvalitativ dokumentstudie av målgruppens egna upplevelser av generaliserat ångestsyndrom (GAD)

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sofie Jörgensen; Andréas Rootzén; [2022]
  Nyckelord :Generalized Anxiety Disorder GAD ; the targets group’s experiences; stigma; risk society; podcast; thematical analysis; Generaliserat ångestsyndrom GAD ; målgruppens upplevelser; stigma; risksamhälle; podcast; tematisk analys;

  Sammanfattning : This study aims to gain an increased understanding of generalized anxiety disorder based on how the target group describe their experiences. The data was gathered through podcasts where people with GAD talked about their life situation, what strategies they use to manage general anxiety and what they think relieves general anxiety. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Market Dynamics on Business-to-Business Platform Service Pricing : A Case Study in the Spirits Industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Andreas Nygren Ålander; Vilhelm Simoni; [2022]
  Nyckelord :business model; digital service; platform service; two-sided platform; multi-sided platform; pricing strategy; business-to-business; platform strategy; network effect; market dynamics;

  Sammanfattning : Digitization of business has evolved business strategies and models. Companies have found new ways of value creation and consequently innovated monetization. A prominent area where this can be seen is within platform services, which lacks business-to-business research. Knowledge contribution in this area is therefore warranted. LÄS MER

 4. 4. Monetizing on-premises software : An explorative study on revenue models of B2B software providers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Filip Lundström; [2022]
  Nyckelord :software; on-premises; on-prem; on-premise; revenue model; revenue models; B2B; business-to-business; business model; business model; business to business; lokalt installerad; lokalt körd; lokal mjukvara; mjukvara; intäktsmodell; intäktsmodeller; affärsmodell; affärsmodeller;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of useful revenue models for B2B oriented providers of on-premises software. To fulfill the purpose, two research questions are answered. LÄS MER

 5. 5. Historiemedvetandet i historieläroboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Fredrik Samzelius; [2022]
  Nyckelord :Historiemedvetande; lärobok; läromedel; historia; genetiskt; genealogiskt;

  Sammanfattning : The development of students’ historical consciousness is a key aspect in Swedish history education. Therefore, this study aims to investigate if, and how, a Swedish upper-secondary school history textbook provides students with tools to develop their historical consciousnesses. LÄS MER