Sökning: "theodore"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet theodore.

 1. 1. Ensam är inte stark : En flerfallsstudie om samverkansprocesser inom södra Stockholms förorter

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Carl Andreasson; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; Urban and Regional planning; Southern Stockholm; Governance; Democracy.; samverkan; samhällsplanering; södra Stockholm; samhällsstyrning; demokrati.;

  Sammanfattning : Studien är en flerfallsstudie med syftet att undersöka vilka utmaningar tre samverkansprocesser inom fältet samhällsplanering i södra Stockholm ställs inför samt vilka motiv som ligger bakom samverkansprocesserna. Neoliberalismen är idag ett faktum och påverkar samhällsplaneringen då fler aktörer finns med inom fältet som tidigare dominerats av offentlig sektor (Brenner & Theodore, 2002). LÄS MER

 2. 2. Utveckling av betong för 3D-skrivare

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mattias Liljare; Theodore Silveira Övrebö; [2019]
  Nyckelord :concrete; 3D-printer; 3D-print; 3D-printers; additive manufacturing; fly ash; tixotropy; rheological properties; betong; 3D-skrivare; 3D-skrivning; additiv tillverkning; flygaska; tixotropi; reologiska egenskaper;

  Sammanfattning : 3D-printing, också känt som additiv tillverkning, är en tillverkningsmetod som har revolutionerat många branscher och har växt stort både inom industrin och för privat användning. Tekniken använder sig utav en lager-på-lager metod för att tillverka olika objekt. LÄS MER

 3. 3. The neglected child of sustainability education

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Johannes Kronenberg; Anastasia Laukkanen; Théodore Fischer; [2018]
  Nyckelord :Sustainability Development; sustainability education; Strategic Sustainable Development; sustainability; economics; neoclassical economics; alternative economics; transdisciplinary economics; transdisciplinarity; postgraduate programs; master programs; Sweden; competencies;

  Sammanfattning : Since 1970s neoclassical economics has been identified as a major obstacle for reaching sustainability. Despite the world's growing attention to sustainability education, there has been just few attempts to assess the content and the competency building of sustainable development (SD) postgraduate programs. LÄS MER

 4. 4. Myndigheters urval, selektering och prioritering av öppna data : En studie om informationsvärdering

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jakob du Puy; [2018]
  Nyckelord :Öppna data; Öppna myndighetsdata; Informationsvärdering; Information; Värdering; Primärt värde; Sekundärt värde;

  Sammanfattning : Öppna data är något som blir en allt mer utbredd och cementerad del av svenska myndigheters verksamhet och strävans efter öppenhet och transparens. Ur myndigheternas verksamhetsprocess skapas en enorm mängd information som har potential att publiceras som öppna data. LÄS MER

 5. 5. “She said she was called Theodore” : -        A modality analysis of five transcendental saints in the 1260’s Legenda Aurea and 1430’s Gilte Legende

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Emmy Atterving; [2017]
  Nyckelord :saint; saints; transvestites; transvestism; transvestite; saint marina; marina; marinus; saint eugenia; eugenia; eugene; saint theodora; theodora; theodore; saint margaret; margaret pelagius; margaret; margaret pelagia; pelagius; pelagia; saint pelagia; jacopo de fazio; jacobus de voragine; jacopo da varazze; compiler; dominican; Golden legend; legenda aurea; legenda sanctorum; gilte legende; confessor; martyr; virgin; hagiographies; hagiography; biography; England; Middle English sweden; monastery; monk; abbot; social experimentation; space; feminisation of language; jesus as mother; saint bridget of sweden; saint mary; holy virgin; saint catherine of siena; le roman de silences; silence; caroline walker bynum; sanctity; transcendence; homi bhabha; post-colonial; postcolonial; loomba; hybridity; hybridity theory; gender; gender fluidity; crossdressing; cross-dressing; transgender; laqueur; linguistics; modality; nuyts; medieval; late medieval; late middle ages; middle ages; late medieval period;

  Sammanfattning : This thesis explores modalities in two hagiographical collections from the late Middle Ages; the Legenda Aurea and the Gilte Legende by drawing inspiration from post-colonial hybridity theories.. LÄS MER