Sökning: "theodoridou"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet theodoridou.

 1. 1. Gatan som aldrig sover - gatuprostitutionen på Agneslundsvägen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elisabeth Theodoridou; Marina Mikuljan; [2018]
  Nyckelord :Agneslundsvägen; omfördelningseffekt; gatuprostitution; miljöförutsättningar; sexköpslagen; Sorgenfri;

  Sammanfattning : Gatuprostitution är ett komplext fenomen och för övrigt väldigt känsligt att undersöka. Följande arbete sker i samarbete med Polisen i Malmö och syftar till att beskriva området Sorgenfri i Malmö. LÄS MER

 2. 2. Knowledge Integration In Self-Organizing Teams

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Petroula Theodoridou; [2017-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Self-organizing teams following agile ways of workingare a common occurrence in the software engineering field.Adopting such practices is considered essential for practicingagile development as a whole [1][2]. LÄS MER

 3. 3. Innovation within tradition

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Litto Theodoridou; [2011]
  Nyckelord :Therapeutic relationship; online psychotherapy; comparative study; power; human ecology.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to compare practitioners’ perspectives of the therapeutic relationship established face to face and online in order to add a broader understanding of the therapeutic relationship and whether a new context did highlight new aspects of therapy. Semi-structured interviews were conducted with nine psychotherapists in Greece: five of them worked face to face and four online. LÄS MER

 4. 4.  "Alltså, det är inte nyttigt att vara ensam, man blir helt galen" :  en kvalitativ studie om ensamhet bland äldre med svensk och utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Eriksson; Sadia Theodoridou; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mångkulturell vägledning – särskiljande eller inkluderande? : En studie om vägledares syn på begreppet mångkulturell vägledning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Voula Theodoridou; Rita St Clair Maitland; [2009]
  Nyckelord :Multicultural counseling; guidance; culture; counseling; ethnicity; Mångkulturell vägledning; kultur; vägledning; etnicitet;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med vår uppsats är att undersöka attityder och förhållningssätt till begreppet mångkulturell vägledning hos verksamma studie- och yrkesvägledare i den kommunala sektorn. Vi vill också ta reda på om mångkulturell vägledning per definition används i den dagliga verksamheten och vilka premisser den i så fall förutsätter. LÄS MER