Sökning: "theoretical perspective on learning organizations"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden theoretical perspective on learning organizations.

 1. 1. Förskolan som lärande organisation från rektorers perspektiv på samt uppfattningar om språk & flerspråkighetsutvecklande arbetssätt.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Petra Karlqvist; Sana Hafeez; [2022]
  Nyckelord :multilingualism; language development; preschool; leadership role; theoretical perspective on learning organizations; principal; educators; working methods; social constructionism.; flerspråkighet; språkutveckling; förskola; ledarroll; lärande organisationer; rektor; pedagoger; arbetssätt; socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : The study is based on the pre-schools principal's descriptions of their work with language and the multilingualism's developing working methods in learning organizations to promote multilingualism and the language development of and for children in preschool. Social constructionism and Theoretical perspective on learning organizations are the theories in which the study is based, empirical data were collected via four semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. A View on the Virtualizability of Practical Courses : Romanian Medical Students' Perspective in the Context of a Sudden Online Shift

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sofia-Maria Tatut; [2022]
  Nyckelord :online education; online learning; virtualizability; virtualization; Romania; practical courses; medical university; pandemic;

  Sammanfattning : The rapid development of information communication technologies has created unique, exceptional opportunities for conducting education. Thus, the transposal of learning into the virtual world constituted the biggest transformation that education went through- a real paradigm change. LÄS MER

 3. 3. Möjliggöra, förmedla och motivera! : En studie om motivation till formellt och informellt arbetsplatslärande inom kommuner och privata verksamheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tilda Nordström; Malin Erson; [2022]
  Nyckelord :Workplace learning; formal learning; informal learning; motivation; Arbetsplatslärande; formellt lärande; informellt lärande; motivation;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att det ur både ett samhälls- och individperspektiv är viktigt att anställda utvecklas i samma takt som arbetsmarknaden syftar denna studie till att få en ökad förståelse för hur olika verksamheter arbetar med arbetsplatslärande och med att motivera personalen till ett arbetsplatslärande. Den kvalitativa studien som genomförs behandlar kommunala och privata verksamheters arbete med att motivera sin personal till formellt och informellt arbetsplatslärande. LÄS MER

 4. 4. Försäkringsutredares lärandevillkor : En kvalitativ studie om försäkringsutredares lärandevillkor i samband med en omorganisation på Försäkringskassan

  Master-uppsats,

  Författare :Samana Safari; [2022]
  Nyckelord :learning conditions; reorganization; government organization; insurance agent;

  Sammanfattning : Organizations are living in a world today where reorganization is a prerequisite for their survival and adaption to the changes demand in the society. During this process, employees’ learning in the workplace is critical for the progress of both employees and organizations, thus organizations are required to create the proper learning opportunities that promote employees’ learning which is not as easy to implement as planning. LÄS MER

 5. 5. Digital micro-credentials for upskilling and reskilling in the vocational sector : A study on the potential use of a blockchain-based ICT system for micro-credentials in Sweden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Björn Flintberg; [2022]
  Nyckelord :Information Systems; Information and Communication Technology; Blockchain; Credentials; Micro-credentials; Education Records; Education Records Management; Vocational Education; Qualitative Research; Swedish Education System; Lifelong Learning.;

  Sammanfattning : Blockchain technology has gained ground as a method of independently and securely verifying transaction receipts of educational credentials so they can connect directly to individual digital wallets. Challenges in this transformation include the risk of dilution of value in existing credentials and the risk of duplicating structures. LÄS MER