Sökning: "theory of planned behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden theory of planned behavior.

 1. 1. ”DET ÄR SOM MED SALT, DET KAN FÖRHÖJA ELLER BLI FÖR MYCKET” - En semistrukturerad intervjustudie om hur kommentatorn påverkar tevetittarens upplevelse av idrottsevenemanget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kristoffer Lidén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Uses and Gratification; sportkommentator; publikstudie; tevesport;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta reda på hur tevetittaren upplever att sportkommentatorn påverkar upplevelsen av idrottsevenemanget.Teori: Uses and Gratification Theory, parasocial interaktion/relation, reception, the Functional Theory of Mass Communication, the Disposition Theory of Sports Spectatorship, Disposition Theory, Self-Determination Theory, Maslows behovspyramid och Theory of Planned Behavior. LÄS MER

 2. 2. Did you just buy that? Why not rent it? A quantitative study about consumer beliefs towards rental options

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Svanberg; Linus Öggesjö; [2021-06-30]
  Nyckelord :Clothing rental; consumer behavioral beliefs; determinant; gender; age; level of education;

  Sammanfattning : Negative environmental impact caused by humankind imposes societal action. New market structures are seemingly necessary to achieve sustainability, though, change is often difficult to attain. The clothing industry is a significant source to environmental degradation, hence, change is desired within the industry. LÄS MER

 3. 3. Do past habits affect present household waste recycling levels among individuals? - A study on university students in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mutasim Billah; Ugne Antanelyte; [2021-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. Bakom cancelkulturen: En kvantitativ studie om intentionen att delta i cancelkultur från ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Karlsson; Emma Alquier; [2021]
  Nyckelord :cancelkultur; teorin om planerat beteende; TpB; personligt varumärke; sociala medier; digital aktivism; cancel culture; theory of planned behavior; personal branding; social media; digital activism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som ligger bakom en individs intention att delta i den form av digital aktivism som kommit att kallas för cancelkultur. Vidare undersöks hur teorier om personlig varumärkeskommunikation kan bidra till att förklara denna intention. LÄS MER

 5. 5. Personalized Marketing - A study examining factors influencing millennials’ intention to act upon personalized advertisements on Facebook

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Svensson; Lorenzo Dirksz; [2021]
  Nyckelord :Personalized Marketing; Personalized Advertisements; Millennials; Facebook; Positive Attitude; Hedonic Motivation; Trust; Past Experience; Advertising Attributes; Intention to Act; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The fundamental aim of this thesis is to investigate how strongly the Personalized Marketing (PM) factors identified in previous literature correlate with millennials’, aged 24 to 40, intention to act upon personalized advertisements on Facebook. Thereafter, the goal was to compare the extent to which the outcomes varied depending on millennials' age group and gender. LÄS MER