Sökning: "therapeutic treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden therapeutic treatment.

 1. 1. Exploring Drug Practitioners' Perspectives of Roles within a UK and Swedish Drug Treatment Service

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Alistair Waterhouse; [2020]
  Nyckelord :Drug treatment; policies; practice; social constructionism;

  Sammanfattning : This research study aims to draw comparisons on similarities and differences in how drug treatment practitioners perceive and conduct their therapeutic roles working in UK and Swedish drug treatment services. Previous research shows that global ideologies influence national policies that then influence drug treatment practitioners in how they conduct their work. LÄS MER

 2. 2. Arbete med föräldraskap och relationen föräldrar-barn - inom öppenvårdsbehandling för missbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elsa Cimmerbeck; Sara Axelsson; [2020]
  Nyckelord :parenthood; parental ability; outpatient treatment; alcohol- and or drug abuse; substance abuse;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how social workers in outpatient programs for drug and alcohol abuse explain the process of working with parenthood and the parental ability amongst clients with children. The study was conducted through qualitative interviews with five different social workers, who worked within an outpatient programs. LÄS MER

 3. 3. Psykodynamiska psykoterapeuters upplevelser av att arbeta med personer dömda för mord eller allvarliga våldsbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Stefan Nordström; [2020]
  Nyckelord :Forensic psychotherapy; Psychodynamic therapy; Convicted persons; Murder; Forensisk psykoterapi; Psykodynamisk terapi; Brottsdömda; Mord;

  Sammanfattning : Inledning: Syftet med denna studie är att få en bredare kunskap om ett outforskat område; psykodynamiska psykoterapeuters upplevelse av att arbeta med personer dömda för mord eller allvarliga våldsbrott. Frågeställning: Hur upplever psykodynamiska psykoterapeuter det är att arbeta med personer dömda för mord eller allvarliga våldsbrott? Metod: Studien bygger på den halvstrukturerade livsvärldsintervjun med fem terapeuter med erfarenhet av att bedriva psykoterapi med brottsdömda för allvarliga våldsbrott eller mord. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters upplevelser av Basal Kroppskännedom som behandling vid posttraumatiskt stressyndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Anna Changa Zetterström; Theodor Hasselblad; [2020]
  Nyckelord :Basic Body Awareness Treatment; Movement-based therapy; Posttraumatic Stress Disorder; Physiotherapy; Qualitative content analysis; Basal Kroppskännedom; Fysioterapi; Kvalitativ innehållsanalys; Rörelseorienterad terapi; Posttraumatiskt stressyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykiatrisk diagnos till följd av exponering av ett tidigare trauma som bidrar till minskad funktion i vardagen. Basal Kroppskännedom (BK) är en behandlingsmetod med syftet att göra patienten mer medveten om sin kropp. LÄS MER

 5. 5. Att bemöta patienter med förvrängd verklighetsuppfattning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Nicklas Blomqvist; Ellen Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Communication; Nursing; Psychosis; Reception Interaction; Relationship; Bemötande; Kommunikation; Omvårdnad; Psykos; Relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 var psykisk sjukdom den vanligaste anledningen till slutenvård för män och kvinnor i åldrarna 15–44 år. Det som är centralt i en psykossjukdom är att personen som insjuknar tappar sin normala verklighetsuppfattning. LÄS MER