Sökning: "therapeutic treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden therapeutic treatment.

 1. 1. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
  Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

  Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER

 2. 2. A Versatile Group of Molecules, Can Defensins Make an Impact in Medicine?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Filip Fors; [2019]
  Nyckelord :Defensin Therapy Biomarker Antiviral Wound Treatment;

  Sammanfattning : Antimicrobial peptides are an ancient form of innate defense and is present in all ways of life. In humans they are present as cathelicidins and defensins. Both are important for the immune system and they exhibit activity against viruses, bacteria and fungi. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av samtal om levnadsvanor

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jens Nilsson; Patrik Almgren; [2019]
  Nyckelord :Lifestyle habits; Health promotion; Lifestyle counselling; occupational therapy; levnadsvanor; hälsopromotion; samtalsrådgivning; arbetsterapi;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine occupational therapists experiences of health-promoting dialogue. Today, there is no research that shows the importance of the health-promotion dialogue as an individual factor of change in occupational therapeutic treatment. LÄS MER

 4. 4. Antibiotikaanvändning hos gris : en jämförelse mellan fyra länder och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nelly Carlsson; [2019]
  Nyckelord :antibiotika; användning; gris; Sverige; Tyskland; Danmark; USA;

  Sammanfattning : Antibiotika har varit och är fortfarande ett läkemedel av stor betydelse inom veterinärmedicinen och likaså inom humanmedicinen. Antibiotika är läkemedel som används för behandling och förhindrande av bakteriella infektioner. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT UTFÖRA TVÅNGSÅTGÄRDER INOM PSYKIATRIN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Oskar Alfonsson; Sofia Hansson; [2019]
  Nyckelord :psykiatrisk tvångsvård; sjuksköterskor; slutenvård; upplevelser; tvångsåtgärder; coercive measures; coercion; experiences; nurses; psychiatric compulsory care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom psykiatrisk tvångsvård förkommer tvångsåtgärder som exempelvis kan vara att administrera läkemedel utan patientens samtycke, att isolera patienten eller att spänna fast patienten i en säng. Tvångsåtgärder görs som en sista utväg för att ge patienten nödvändig vård eller för att skydda patienten eller andra. LÄS MER