Sökning: "therese lund"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden therese lund.

 1. 1. "Samverkan tar tid, om någon tar initiativ" - En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av hinder och möjligheter för samverkan inom individ- och familjeomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Klauser; Elin Lund; [2020]
  Nyckelord :samverkan; socialtjänst; specialisering; individ-och familjeomsorg; helhetssyn; cooperate; social-service; organization; specialization; formal cooperation; informal cooperation; holistic view; collaboration; restructuring; Social Sciences;

  Sammanfattning : As the Swedish social services changed to a more specialized organization, child and welfare social services organized in such way that social workers’ and authorities within specialized units had to overcome cooperative obstacles to an increasing extent. The aim with this study was to investigate how social workers’ within child and welfare social services experience internal cooperation and their opportunities to work from a holistic view of clients’ living conditions. LÄS MER

 2. 2. VID DIN SIDA : En systematisk litteraturstudie om upplevelser i samband med vård i livets slutskede.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Therése Johannson; Therese Lund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Generation of a statistical model of the anatomy of human pelvises

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jenny Tiliander; Therese Johansson; [2018]
  Nyckelord :Statistical Shape Model; pelvis; biomechanics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Osteoarthritis and osteoporosis are two medical conditions involving the hip which affect the life quality of many people worldwide. These two diseases are diagnosed with 2D imaging by analysis of radiological measures, bone mineral density and joint space. LÄS MER

 4. 4. Platschefens psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Zahraa Abdulrasol; Nelly Iteka; [2017]
  Nyckelord :platschef; psykosocial arbetsmiljö; ledarskap; stress; coping; arbetsbelastning; arbetsfördelning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Site managers psychosocial work environment Author: Nelly Iteka & Zahraa Abdulrasol Supervisor: Radhlinah Aulin, Lund University, Therese von Wachenfelt, Peab Sverige AB Examiner: Anne Landin, Lund University Questions to issue: What affects the psychosocial work environment and what are the consequences of a good and poor work psychology? How do site managers experience the psychosocial work environment today and what measures can be taken for a better psychosocial work environment? Purpose: The purpose of this work is to investigate how the role as a site manager is experienced today and how to work towards a better psychosocial work environment to promote the mental and physical health of the site managers. Method: In this thesis, information is gathered based on qualitative studies consisting of a case study at a company using semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att använda det mekaniska hjälpmedlet LUCAS vid prehospitala hjärtstopp : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Graad; Therese Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Introduktion av Lund University Cardiac Assist System (LUCAS) i ambulanssjukvården i samband med hjärtstopp har medfört en säkrare arbetsmiljö för ambulanspersonal. LUCAS frigör resurser och har upplevts som ett bra hjälpmedel som ökar säkerheten under transport. LÄS MER