Sökning: "therese petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden therese petersson.

 1. 1. Det Smarta Hemmet: Användarnas förtroende för de smarta enheterna i hemmet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emilia Petersson; Therese Sördal; [2018]
  Nyckelord :Smarta hem; data analytics; personlig integritet; informatik; datahantering; Science General;

  Sammanfattning : Tack vare nytänkande teknik och den tekniska utvecklingen, har en kombination av Cloud Computing, Internet of Things och Data Analytics kunnat realisera fenomenet smarta hem. Med syfte om att underlätta hushållens vardag genom diverse smarta enheter har tekniken med ständigt internetanslutna enheter i hushållen som hanterar känslig och personligt identifierbar data, har dock orosmoln kring den personliga integriteten väckts. LÄS MER

 2. 2. Finns kontraktering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Kardell; Pehr Ekedahl; Therese Petersson; [2018]
  Nyckelord :Learning-to-contract; kontrakteringsförmåga; startups; förtroende; mikrobryggeri; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien är att undersöka hur learning-to-contract-processer ser ut i startups och vilka effekterna av dessa är då startups innehar begränsade resurser, i förhållande till stora företag, i bland annat form av tid och kontraktslig erfarenhet. Meningen med det valda fallföretaget är därför att belysa ett empiriskt fall som inte tidigare behandlats i litteratur på området. LÄS MER

 3. 3. Att vara anhörig till en person med demenssjukdom : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hajrusa Grisevic; Therese Petersson; [2015]
  Nyckelord :anhöriga; upplevelser; patient; demenssjukdom;

  Sammanfattning : Fokus inom hälso-sjukvård ligger idag på patienten. Anhöriga som grupp är av stor betydelse både för patientens välmående samt med sin kännedom om patienten bidrar de till att underlätta arbetet för verksam hälso-sjukvårdspersonal. LÄS MER

 4. 4. Livskvalite hos medicinerade barn med ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jessica Petersson; Therese Winell; [2013]
  Nyckelord :ADHD; barn; livskvalitet; medicinering; WHO;

  Sammanfattning : Barn som diagnostiseras och medicineras för ADHD ökar kraftigt. Både diagnosen och medicinen påverkar barnen på flera olika sätt i livet. Syftet med studien var att undersöka livskvaliteten enligt The World Health Organisations (WHO) fyra domäner (WHOQOL) hos barn som är medicinskt behandlade för ADHD. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av ”Mat för små magar” - en föräldrautbildning om mat för småbarn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Therese Petersson; Marie Wuollet; [2011-03-03]
  Nyckelord :barnmat; folkhälsa; utvärdering; föräldrar;

  Sammanfattning : I Uddevalla kommun får blivande föräldrar en utbildning ”Mat för små magar” som är en teoretisk och praktisk utbildning om hur man lagar egen barnmat. Kursen är ett stöd i den information som barnavårdscentralen tillhandahåller. LÄS MER