Sökning: "thermal models"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden thermal models.

 1. 1. Heat Pump Data Performance Analysis of Large Scale Ground Source Heat Pump Systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Marcus Norrman; Felix Monthan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aimed at refining and improving current methodology concerning large-scale heat pump performance. This study was performed on two large-scale ground source heat pumps located in Solna (Stockholm). These were connected to an aquifer thermal energy storage system which provided heating and cooling for two office buildings. LÄS MER

 2. 2. Dimples in corrugated channels to improve efficiency in plate heat exchangers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Gustav Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Dimples; Plate Heat Exchangers; Heat Transfer Enhancement; CFD; Large Eddy Simulation; Reynolds Averaged Navier Stokes Simulation; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of new heat exchanger patterns is ever changing. Companies are constantly pushing innovation to satisfy costumer needs in terms of thermal efficiency, reliability and serviceability. In this thesis, the implementation of dimples in the corrugated pattern of a plate heat exchanger is investigated to increase the thermal efficiency. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan standardbrandkurvan och den teoretiska temperaturutvecklingen vid lägenhetsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Uddmyr; [2020]
  Nyckelord :The standard fire curve; parametric fire; compartment fires; the Eurocode model; Standardbrandkurvan; parametrisk brand; lägenhetsbränder; Eurokodmodellen;

  Sammanfattning : När byggnadsdelars brandmotstånd provas och klassificeras används nästan enbart standardbrandkurvan som definierad temperaturexponering över tid. Brandexponeringen beskrivs i den europeiska standarden EN 1363-1 samt den internationella standarden ISO 834. LÄS MER

 4. 4. Kalibrering och validering av en IDA ICE modell : Ett flerbostadshus från 1970-talets miljonprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Olof Östlin; Mikaela Sjödén Havik; [2020]
  Nyckelord :IDA ICE; COMSOL Multiphysics; million program; energy signature method; building energy performance; validation; IDA ICE; COMSOL Multiphysics; miljonprogrammet; energisignaturmetoden; energiprestanda; validering;

  Sammanfattning : Aktuellt examensarbete är en fallstudie som utförts på en miljonprogramsbyggnad i Andersberg ägd av AB Galvegårdarna vilka även är uppdragsgivarna. Då miljonprogramsbyggnader är dåligt värmeisolerade och har stora värmeläckage är det idag av stort intresse att se över eventuella förbättringsåtgärder då dessa byggnader har en potential att minska energianvändningen med 50 procent. LÄS MER

 5. 5. THERMAL MANAGEMENT TECHNOLOGIES OF LITHIUM-ION BATTERIES APPLIED FOR STATIONARY ENERGY STORAGE SYSTEMS : Investigation on the thermal behavior of Lithium-ion batteries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Haider Adel Ali Ali; Ziad Namir Abdeljawad; [2020]
  Nyckelord :Air and liquid cooling; battery thermal management system; Lithium-ion batteries; NMC; prismatic cell; pack simulation; maximum temperature difference; charging discharging rates; thermal behavior; thermal modeling simulation;

  Sammanfattning : Batteries are promising sources of green and sustainable energy that have been widely used in various applications. Lithium-ion batteries (LIBs) have an important role in the energy storage sector due to its high specific energy and energy density relative to other rechargeable batteries. LÄS MER