Sökning: "thermal pre-treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden thermal pre-treatment.

 1. 1. The effect of thermal pre-treatment and waste paper addition to biomethane potential of macroalgae Saccharina latissima

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Gadis Tandiyoputri; [2018]
  Nyckelord :Biomethane potential; Macroalgae; Saccharina latissima; mechanical pre-treatment; thermal pre-treatment;

  Sammanfattning : As a steady renewable energy technology, biogas is a viable alternative to reduce our dependency to fossil fuels and to prevent severe climate change. Biogas potential can be improved through combining different types of substrate and inoculum, as well as through substrate pre-treatments. LÄS MER

 2. 2. Maskininlärning och bildtolkning för ökad tillförlitlighet i strömavtagarlarm

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Christian Clase; [2018]
  Nyckelord :maskininlärning; tensorflow; bildanalys; mönsterigenkänning; k-means; kluster;

  Sammanfattning : This master´s degree project is carried out by Trafikverket and concerns machine learning and image detection of defective pantographs on trains.   Today, Trafikverket has a system for detecting damages of the coal rail located on the pantograph. LÄS MER

 3. 3. The effect of thermal pre-treatment and waste paper addition to biomethane potential of macro algae Saccharina lattissima

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Gadis Tandiyoputri; [2018]
  Nyckelord :biomethane potential; macroalgae; Saccharina Lattissima; mechanical pre-treatment; thermal pre-treatment;

  Sammanfattning : As a steady renewable energy technology, biogas is a viable alternative to reduce our dependency to fossil fuels and to prevent severe climate change. Biogas potential can be improved through combining different types of substrate and inoculum, as well as through substrate pre-treatments. LÄS MER

 4. 4. Termokemisk förbehandling av slam från pappers- och massabruk för ökad metangasproduktion vid rötning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Lina Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Slam; metangas; förbehandling;

  Sammanfattning : SammanfattningTotalt 80 % av världens energianvändning kommer från förbränning av fossila bränslen. Användningen tros också öka med tiden vilket skulle påverka den förstärkta växthuseffekten ytterligare. De ökade utsläppen av växthusgaser påverkar klimatförändringarna och är någonting som alla borde bidra till att minska. LÄS MER

 5. 5. Thermal Conversion of MSW a Comparison of the System Performance : Direct Combustion Versus Conversion Through Syngas in CHP Plant

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Pedro Escribano Cebrián; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a study comparing two different thermal conversion paths for Municipal Solid Waste (MSW). The comparison will be focused on technical, economic and emission aspects. One path is the direct incineration of the MSW. LÄS MER