Sökning: "thermoforming"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet thermoforming.

 1. 1. Quality Assurance of Recycled HDPE in the Plastic Packaging Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Tora Abrahamsson; Juliana Kalling; [2023]
  Nyckelord :Thermoforming; Plastics; Recycling; Packaging Industry; HDPE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The recycling of plastic has the potential to support circular material use, thus decreasing the need for virgin plastics. However, there is an existing issue with assuring quality of recycled plastic materials, causing finished products to perform with poorer properties and unexpected deviations. LÄS MER

 2. 2. Quality Assurance of Recycled HDPE in the Plastic Packaging Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Juliana Kalling; Tora Abrahamsson; [2023]
  Nyckelord :Thermoforming; Plastics; Recycling; Packaging Industry; HDPE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The recycling of plastic has the potential to support circular material use, thus decreasing the need for virgin plastics. However, there is an existing issue with assuring quality of recycled plastic materials, causing finished products to perform with poorer properties and unexpected deviations. LÄS MER

 3. 3. Är det här slutet för engångsprodukter i plast?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Klevbrant; Felicia Lindström; [2020]
  Nyckelord :single-use plastics; replacement alternatives; PulPac; global goals; sustainable development; engångsplast; ersättningsalternativ; PulPac; globala målen; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Rapportens syfte är att utveckla en modell bestående av ersättningsalternativ till plast samt verktyg som verksamheter kan tillämpa för att bidra till en global reducering av plast. Således formulerades rapportens tre forskningsfrågor enligt: “Vilket av de utvärderade ersättningsalternativen är enligt modellens ramverk mest lämpad för att konkurrera medtraditionell plasttillverkning?”, “Hur kan modellens utformning hjälpa användaren att ställa om sin verksamhet sett till att ersätta engångsprodukter i plast?” samt “Hur kan ersättandet av engångsprodukter i plast bidra till uppfyllandet av de globala målen?”. LÄS MER

 4. 4. Vidareutveckling av termoformningsmaskin

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Jimmi Roxhagen; [2018]
  Nyckelord :Innovation; Design; Material Processing; Further Development; Efficiency; Innovation; Design; Materialbearbetning; Vidareutveckling; Effektivisering;

  Sammanfattning : I dagsläget använder sig Plastic Produkter AB sig av termoformningsmaskiner för hantering av halvfabrikat av termoplaster, en maskin som de tillverkat och även sålt vidare till olika sorters kunder. Ursprungsmaskinen tillverkades i ett simpelt utförande endast för att klara grund behovet att bocka olika arbetsstycken. LÄS MER

 5. 5. Simulation of the anisotropic material properties in polymers obtained in thermal forming process

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Ali Bazzi; Andreas Angelou; [2018]
  Nyckelord :Plastics; Acrylonitrile Butadiene Styrene; Vacuum Thermoforming; Strain Induced Anisotropy; Hyperelasticity; Ogden; Barlat; LS-DYNA; FEM Analysis; Forecasting Material Properties; Thickness Distribution; Process Simulation;

  Sammanfattning : In an attempt to improve the quality in finite element analysis of thermoformed components, a method for predicting the thickness distribution is presented. The strain induced anisotropic material behaviour in the amorphous polymers of concern is also taken into account in the method. LÄS MER