Sökning: "thermogaia"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet thermogaia.

 1. 1. Fuktegenskaper hos en funktionsfärg med  termokeramisk membran-teknologi

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Marcus Gråby; Christian Martinsson; [2018]
  Nyckelord :ThermoShield®; Termoskydd; moisture diffusion; ThermoShield®; Termoskydd; fuktdiffusion;

  Sammanfattning : The Swedish company ThermoGaia AB has sole sales rights in the Nordic region for ThermoShield® brand, which the company markets under its own brand Termoskydd. The paint is marketed with properties such as energy savings by heat reflection and solves moisture problems because the paint can both be diffusion open or closed due to climatic conditions and function like a variable vapor barrier. LÄS MER

 2. 2. Energisnåla byggarbetsplatser - Effektivisering av byggbodar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Andreas Fridolin; Filip Elland; [2009]
  Nyckelord :311; malmö; ängelholm; projekt; bod; köldbryggor; köldbrygga; flöde; ventilatation; luft; frånluftsfläkt; torkskåp; värmeförlustarea; närvaro belysning; torkrum; värmeåtervinning; co2; koldioxid; tidermans; ramirent; cramo; vip ; fjärrvärme; el; byggbodar; bodar; energieffektivisering; energi effektiva; bygg; byggplats; besparingar; ncc; energi; triangeln; vacuumisolering; vip; thermogaia; reflekterande; isolering; andreas fridolin; filip elland; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to show how construction trailers can be more energy efficient. It also shows how NCC could cut their energy costs, and carbon dioxide emissions using construction trailers. This report was developed with NCC, a large-scale customer which hires many construction trailers. LÄS MER