Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 1 - 5 av 701 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 1. A Must or a Will? A study of the motives behind fashion retailers’ engagement in welfare projects in Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Ekman; Karin Lindqvist; [2022-02-16]
  Nyckelord :Fashion industry; CSR; welfare projects; push factors; pull factors;

  Sammanfattning : Fashion retailers operate in an industry characterized by outsourced production in countries with poor living and working conditions. The low control that consequently follows, is a challenge for fashion retailers to handle. In the past decade, awareness of the prevailing circumstances in the production countries has increased. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av samverkan inom det svenska Fjällsäkerhetsrådet och dess betydelse för det säkerhetsfrämjande arbetet inom fjällsäkerhet : En undersökning om riskhantering inom äventyrsturism

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020)

  Författare :Karin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Mountain safety council; adventure tourism; collaboration; safety promotion work; mountain safety; Fjällsäkerhetsrådet; äventyrsturism; samverkan; säkerhetsfrämjande arbete; fjällsäkerhet;

  Sammanfattning : Äventyrsturism är en form av naturrelaterad turism där aktiviteter med olika grad av risk står i fokus för upplevelsen. Globalt har äventyrsturism kommit att bli en bransch som växer, samtidigt som den utgör en viktig inkomstkälla för många av de samhällen som erbjuder upplevelser inom konceptet. LÄS MER

 3. 3. All publicitet är bra publicitet, eller? : En kvalitativ studie om hur företagsimage påverkas av negativ publicering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dennis Mikkelsen; Sabina Andersson; Tobias Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Image; CSR; Lojalitet;

  Sammanfattning : Date: 2022-01-12 Level: Bachelor thesis in Business administration, 15 cr Academy: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Sabina Andersson, Tobias Gustafsson, Dennis Mikkelsen Title: All publicity is good publicity, right? - A qualitative study of how corporate image is affected by negative publicity. Tutor: Ulf Andersson Keywords: Brand image, corporate identity, negative publicity, loyalty. LÄS MER

 4. 4. Ethnic Food and Sustainability : An analysis of how Thai restaurants in Sweden practice and communicate CSR

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Surathra Aomsap; [2022]
  Nyckelord :Ethnic Food; Cultural Food; Thai restaurant; Sustainability; Food Sustainability; CSR; CSR Communication; Small Migrant Business; SMEs; CCO Theory; Thai Food;

  Sammanfattning : The ethnic food industry has grown substantially due to globalisation and migration trends. However, food sustainability has been rarely studied in ethnic food business literature.Ethnic food businesses are considered small migrant businesses, characterised by dimensions like size and cultural context. LÄS MER

 5. 5. A New Working Life : -The Effects of Covid-19 in a Non-profit Organisation with a Core in Corporate Social Responsibility Work in Spain

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hellsten; Isabelle Holm; [2022]
  Nyckelord :Organisational culture; corporate social responsibility; non-profit; Covid-19; mental disability;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has resulted in big changes in the working life for everybody. These changes have been extra hard on people with disabilities and individuals within marginalised groups. This group of people are more often hired by non-profit organisations over organisations that seek profit. LÄS MER