Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 1 - 5 av 801 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 1. Hur påverkar CSR konsumenters köpintention? : En studie om hur företags sociala ansvar påverkar konsumenternas tilltro, köpintention och varumärkeslojalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lucas Persson; David Timbré; [2024]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; konsumentuppfattning; företags sociala ansvar; köpintention; långsiktig hållbarhet; kulturella skillnader; teknikbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur påverkar CSR konsumenters köpintention? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: David Timbré och Lucas Persson Handledare: Martin Ahlenius  Datum: HT 23 Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur konsumenters uppfattning, medvetenhet och förtroende kring ett företags sociala samhällsansvar påverkar köpintention. Metod: Studiens metodik baseras på en kvantitativ karaktär med ett deduktivt, positivistiskt synsätt. LÄS MER

 2. 2. Är logistikföretagens CSR-rapportering ett verktyg för att signalera uppriktigt ansvar eller ett tecken på greenwashing?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Paulina Borg; Natalie Grossmann; [2024]
  Nyckelord :CSR-reporting; ESG; greenwashing; logistic; signaling; CSR-performance; CSR-rapportering; ESG; greenwashing; logistik; signalering; CSR-prestation;

  Sammanfattning : Titel: Är logistikföretagens CSR-rapportering ett verktyg för att signalera uppriktigt ansvar eller ett tecken på greenwashing?  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Natalie Grossmann och Paulina Borg Handledare: Jan Svanberg Datum: 2024 - Januari Syfte: Corporate Social Responsibility (CSR) är en central fråga till följd av den globala klimatkrisen och en ökad medvetenhet bland intressenter, där logistiksektorn i synnerhet står inför betydande utmaningar. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan CSR-prestation och CSR-rapportering för logistikföretag utifrån ett signalerings- respektive greenwashing perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Andrahandsresan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarirat Suksing; Miriam Taki; Filippa Rensfelt; [2024]
  Nyckelord :Kundresa; hållbarhet; CSR; second-hand; köpprocess och medvetet konsumtionsbeteende.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kundresan på andrahandsmarknaden, där utbudet på hyllan i förväg är oklart för konsumenten. Var börjar den, hur går den till och vad händer efter ett köp av ett plagg - det ska denna studie undersöka. LÄS MER

 4. 4. Voices from Rwanda

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Daphne Lindberg Spångvall; [2024]
  Nyckelord :Developing countries; Institutional theory; Foreign Investment; CSR; Entrepreneurship;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore how the institutional environment in which an organization operates affects the work with Corporate Social Responsibility (CSR) in developing countries. The study has been conducted as a case study in Rwanda, collecting data using a qualitative study with in-depth interviews with three core groups: local entrepreneurs, foreign investors, and government organizations. LÄS MER

 5. 5. The Creation of Sustainable Infrastructure: A qualitative study of internal stakeholders cooperation and understanding of sustainable infrastructure on an operational level in the case of project Västlänken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Westermark; [2023-11-08]
  Nyckelord :Sustainable infrastructure; CSR; legitimacy theory; TBL; Västlänken; Gothenburg; cooperation;

  Sammanfattning : This qualitative case study has been compiled by semi-structured interviews with management of internal stakeholders (Trafikverket, Västtrafik, NCC) at project Västlänken about their understanding and perception of how to create sustainable infrastructure and collaborate with one and other. The thesis begins with a background on the CSR (corporate social sustainability) directive and the SDG 9 (sustainable development goal), followed by an overview of the project Västlänken. LÄS MER