Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 1 - 5 av 758 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 1. ESG-betygets påverkan på kreditbetyget : En kvantitativ studie på 311 publika nordiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Berg; Josephine Persson; [2023]
  Nyckelord :ESG; CSR; credit rank; credit risk; stakeholder theory; principal-agent-theory; Nordic.; ESG; CSR; kreditbetyg; kreditrisk; intressentteorin; principal-agent-teorin; Norden;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg hos publika företag i Norden. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var om det finns samband mellan ESG, dess dimensioner, och kreditbetyg, samt om det finns skillnader i dessa samband mellan sektorer och länder. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility och goodwillnedskrivning : En kvantitativ studie på 703 publika europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fuad Anuar Ali; Jawad Taqwaei; [2023]
  Nyckelord :CSR; ESG; Goodwill Impairment; Stakeholder Theory; Socialt ansvar;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Responsibility och Goodwill Impairment: Sambandet mellan CSR och goodwillnedskrivningar. En kvantitativ studie på 703 noterade europiska företag under 2022. LÄS MER

 3. 3. Mandatory CSR reporting and the effect on debt financing: A study on private Swedish firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Lan Anh Nguyen; Filip Sandin; [2023]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR reporting; mandatory reporting; information asymmetry; Regression discontinuity;

  Sammanfattning : The topic of CSR has become increasingly important in the last decades, however the empirical evidence on both the economic effects of CSR reporting on the cost of debt and on private firms are limited and inconclusive. In this thesis, we address the gap in this novel area of literature. LÄS MER

 4. 4. Förekommer samband mellan CSR och finansiella prestationer i känsliga industrier? : En kvantitativ studie på 217 publika bolag inom industrisektorer i Danmark, Finland, Norge och Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Anderhök; Agit Dönmez; [2023]
  Nyckelord :CSR; financial performance; ESG; legitimacy theory; stakeholder theory and institutional theory.; CSR; FP; finansiella prestationer; ESG; legitimitetsteorin; intressentteorin och institutionella teorin.;

  Sammanfattning : Titel: Förekommer samband mellan CSR och finansiella prestationer i känsliga industrier? En kvantitativ studie på 217 publika bolag inom industrisektorer i Danmark, Finland, Norge och Sverige Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Albin Anderhök och Agit Dönmez Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2023 – januari    Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan CSR och finansiella prestationer för en geografisk kontext karaktäriserad av en omfattande hållbarhetsreglering för börsnoterade företag i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige med inriktning på känsliga industrisektorer som kan anses granskas i hög grad. Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. CSR AND PURCHASE BEHAVIOUR : A Quantitative Study on The Impact of Various CSR Dimensions on Customer Purchase Behaviour

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Muhammad Tareq Ajji; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : abstract  Date:                                                           [2023-01-04] Level:                                                         Bachelor/Master thesis in Business Administration, 15 cr  Institution:                                             School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University  Authors:                                                   Muhammad Tareq Ajji                                                                                                  (97/01/30)                              Title:                                                            CSR and Purchase Behaviour- A Quantitative Study on The Impact of      various CSR Dimensions on Customer Purchase Behaviour Supervisor:                                             Ali Farashah  Keywords:                                                CSR dimensions, Legal CSR, Ethical CSR, Environmental CSR, Social CSR, Purchase Behaviour Research questions                                              1- What kind of impact do different dimensions of CSR activities (Legal, Ethical, Environmental, and Social) have on customers’ purchase behaviour in car & IT industries?  2- Which of the dimensions is the most effective?  3- Is the pattern the same between these two types of industries?   Purpose:                                                    This paper focuses on the car & IT industries. The primary goal is to examine the effect of various CSR dimensions on customer purchase behavior. LÄS MER