Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 16 - 20 av 648 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 16. The storytelling of new experts : How CSR-experts legitimize through storytelling

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Svensson; Henrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; CSR-Expert; Legitimacy; New Experts; Storytelling;

  Sammanfattning : The formal requirements of experts are diminishing, thus opening up for the expansion of new experts, who are gaining more influence in society. In contemporary society, all organizations are pressured to consider Corporate Social Responsibility (CSR) and are therefore dependent on the new experts within the field. LÄS MER

 2. 17. Corporate governance effekt på lönsamhet och koldioxid : -En kvantitativ undersökning av 202 företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Gajeva; Robert Larsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Corporate governance; profitability; carbon dioxide emissions; CSR; Corporate governance; lönsamhet; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan corporate governance, koldioxidutsläpp och lönsamhet i koldioxidtunga industrier.   Metod: Studien utgår ifrån en positivistisk forskningsfilosofi och en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 18. Environmental, Social and Governance-Ratings and Risk in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrika Engström; Sanna Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; ESG-rating; Volatility; Beta; Idiosyncratic Risk; Sweden; Utility Theory; Modern Portfolio Theory; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR) are increasingly important subjects in today's society. To measure a company's Corporate Social Performance (CSP); the ESG-rating has been developed throughout the years. LÄS MER

 4. 19. Does CSR really influence Millennials' purchase decisions? : A qualitative study on attitudes toward the fast fashion industry

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sanna Moresjö; Yue Xin; [2020]
  Nyckelord :CSR; fast fashion; purchase decisions; millennials; emerging markets;

  Sammanfattning : Background: The phenomenon of CSR has become an increasingly adopted strategy among companies, as a result of the frequent discussion on climate change. At the same time, consumers have attained further awareness regarding sustainability and how consumption impacts the environment. LÄS MER

 5. 20. CSR som en del av employer branding : En studie kring framtidens arbetskraft och deras värderingar gällande hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegrahn; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit; Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit;

  Sammanfattning : SYFTE: För att bidra med vidare förståelse kring vad som attraherar framtida arbetskraft på en konkurrensutsatt arbetsmarknad är syftet med uppsatsen att utreda hur Corporate social responsibility påverkar arbetsgivarvarumärket och således attraktionskraften hos företag. TEORI: Corporate social responsibility (CSR) har tidigare visat sig vara en starkt bidragande faktor till attraktivitet hos företag. LÄS MER