Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 21 - 25 av 648 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 21. Successful actions to a sustainable future depend on the strategy : An exploratory study of MNEs Corporate Social Responsibility in the Fast Fashion Industry

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Pfante; Victoria Rosso; [2020]
  Nyckelord :Strategy; Focus; Actions; Corporate Social Responsibility; Fast fashion industry; Multinational Enterprises; Sustainability;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility is a well-discussed phenomenon where existing researchers within the field of MNEs have found an increased interest in the CSR topic. Existing research between the two topics is still at an early stage where the main reason is the complexity of defining the CSR concept, as well as the MNEs cross-border operations in multiple contexts. LÄS MER

 2. 22. Corporate Social Responsibility and its Effect on Employee Retention Intention : A QUANTITATIVE STUDY OF EMPLOYEE NEEDS, MOTIVATION FACTORS AND HYGIENE FACTORS

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Pia Sophie Paulsen; Bulathsinghalage Erandika Perera; Mohamad Hasan Kaddoura; [2020]
  Nyckelord :CSR; HRM; employee retention; employee satisfaction; employee needs;

  Sammanfattning : ABSTRACT    Date:              06.06. LÄS MER

 3. 23. Hållbarhetsredovisningar : en kvalitativ studie om hur företag argumenterar för förhållandet mellan CSR och lönsamhet i sina hållbarhetsredovisningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ravinder Grewal; Hasret Cetinkaya; Isabella Demircan; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Profitability; Sustainability reports; Sustainability communication; Legitimation strategies; Hållbarhetsredovisningar; CSR; Legitimeringsstrategier; Lönsamhet; Hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en viktig del i samhället av den anledning att människors engagemang i hållbarhetsfrågor ökat. Företag fokuserar på att integrera CSR aktiviteter i företags strategier genom att ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. LÄS MER

 4. 24. The Communication of Corporate Social Responsibility in the Apparel Industry: : A Multi-Channel Investigation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lidy van Deursen; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR Communication; Apparel brands; Legitimacy;

  Sammanfattning : While corporate social responsibility (CSR) disclosure has proliferated in the apparel industry since the 1990s, CSR communications research remains underdeveloped. While the extant literature investigates how brands utilise CSR reports and websites to communicate CSR, little attention has been given to other communication channels. LÄS MER

 5. 25. Granskning av hållbarhetsrapporter : En kvalitativ undersökning av arbetsprocessen och utmaningarna vid granskning av hållbarhetsrapporter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Mikaela Nordin; Therese Landström; [2020]
  Nyckelord :Audit; assurance; CSR; sustainability reporting; comfort; Revision; försäkran; CSR; hållbarhetsrapportering; komfort;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning har under de senaste åren kommit att öka vilket har resulterat i en större efterfrågan på en extern part som granskar hållbarhetsrapporten. Efterfrågan av hållbarhetsgranskningar har medfört nya områden att granska i kombination med nya utmaningar för revisionsyrket. LÄS MER