Sökning: "thesis - value management"

Visar resultat 1 - 5 av 1479 uppsatser innehållade orden thesis - value management.

 1. 1. Hantering av särskilt stora universella värden i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Holényi; [2021-06-15]
  Nyckelord :Outstanding Universal Values; Management Plans; World Heritage; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2021, 30 hpAvancerad nivå2021–03.... LÄS MER

 2. 2. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 3. 3. "More than Books", Creating Library Services During COVID-19: A Case From Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ruth Isleny Bedoya Lopez; [2021]
  Nyckelord :Service creation; practice theory; cultural management; library management; value creation; crisis management; public libraries; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to enhance the existing knowledge about cultural management and expanding its scope to discussing service creation in times of COVID-19 from a practice perspective, using public libraries as an example. There is extensive research on public libraries focusing on service encounters, service experience, service quality, place-making processes, and digitalization of library services. LÄS MER

 4. 4. Digital Transformation: Governance as a TransitionTool : A case study at a Swedish municipality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Mathilda Aidanpää; Mathilda Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformations; Public Organisations; Governing Principles; Adaptive Governance; Sustainability; Digitala Transformationer; Offentliga Organisationer; Styrande Principer; Adaptiv Styrning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : As society becomes increasingly digitalised, pressure is put on public organisations to keep up with technological developments. Thus, digital transformations, which is a strategic relocation of the business, have become essential for organisations. LÄS MER

 5. 5. Achieving a strategically aligned project portfolio : A case study on the Project Portfolio Management activities of selecting projects and allocating resources in a matrix organisation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Fredrik Lundell; Victor Roxlin; [2021]
  Nyckelord :Project portfolio management; PPM; portfolio alignment to strategy; selecting projects; allocating resources; matrix organisation; qualitative case study.;

  Sammanfattning : Project portfolio management (PPM) is considered a central part for achieving intended strategies for organisations. However, only a percentage of strategies are actually realised, and whilst much previous research has focused on the formulation of strategies, less has been directed towards the realisation. LÄS MER