Sökning: "thesis in software process improvement"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden thesis in software process improvement.

 1. 1. Evaluating Process Mining Techniques on PACS Command Usage Data : Exploring common process mining techniques and evaluating their applicability on PACS event log data for domain-specific workflow analysis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ekblom; Jacob Karlén; [2023]
  Nyckelord :process mining; workflow mining; data mining; radiology; PACS;

  Sammanfattning : Many software companies today collect command usage data by monitoring and logging user interactions within their applications. This is not always utilised to its full potential, but with the use of state-of-the-art process mining techniques, this command usage log data can be used to gain insights about the users' workflows. LÄS MER

 2. 2. Vulnerability Management of Open-Source Libraries

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Lokesh kumar Mekala; Sai krishna Kandukuri; [2023]
  Nyckelord :vulnerability management; software security; open-source software.;

  Sammanfattning : Background: The proliferation of using open-source libraries in software development has brought numerous benefits, including access to a wide range of reusable code and collaborating with a global community of developers. However, this increased reliance on third-party code also introduces new security risks in the form of vulnerabilities that malicious actors can exploit. LÄS MER

 3. 3. Effektiviseringsmöjligheter i administrativt arbete för projekthantering: En fallstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Agnes Gylling; Hugo Nordahl; [2023]
  Nyckelord :Projekthantering; Projektledning; Administrativt arbete; Dataflödesanalys; Processkartläggning; Dataflödesdiagram; Lean; Effektivisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet är att Identifiera effektiviseringsmöjligheter för administrativt arbete i projekthantering. Det finns intresse i att undersöka hur det går att standardisera och effektivisera de administrativa arbetet i projektprocesserna. LÄS MER

 4. 4. Healthcare Production Control Maturity Model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Fredrik Elsnitz; Filippa Ramberg; [2023]
  Nyckelord :Healthcare; maturity model; production control; resource planning; capacity planning; Swedish healthcare.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden has been struggling with bad access to healthcare. The National Healthcare Guarantee is not fulfilled, and Sweden has low productivity numbers. One suggested solution to deal with this issue is increased healthcare production control. LÄS MER

 5. 5. Ett designverktygs roll i samarbetet mellan designers och utvecklare: En kvalitativ studie om hur Figma används i samarbeten mellan designers och utvecklare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Vera Althini; Rebecka Larsson; [2023]
  Nyckelord :human-computer interaction; collaborative design; collaboration; designer-developer; handoff; design tool; människa-datorinteraktion; kollaborativ design; samarbete; designer-utvecklare; handoff; designverktyg;

  Sammanfattning : Inom utveckling av mjukvaruprodukter kan samarbete ofta ske mellan designers och andra tekniska intressenter, såsom utvecklare. En förekommande process under samarbetet är en s.k. handoff, där design överlämnas från designers till utvecklade för att implementera denna i kod. LÄS MER