Sökning: "thesis in software process improvement"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden thesis in software process improvement.

 1. 1. Reflecting and adjusting in large-scale Agile software development : A case study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Emil Wahl; [2020]
  Nyckelord :Agile Methodology; Agile principles; challenges; process improvement; Agil metodik; Agila principer; utmaningar; processförbättring;

  Sammanfattning : Background. Agile software development has seen increased use in large-scale projects in recent times. Many larger corporations transition from using a traditional plan-driven approach for developing software to applying the Agile methodology within its processes. LÄS MER

 2. 2. Automated Model Generation using Graphwalker Based On Given-When-Then Specifications

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joakim Korhonen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software testing is often a laborious and costly process, as testers need extensive domain-specific knowledge and engineering experience to manually create test cases for diverse test scenarios. These scenarios in many industrial projects are represented in requirement specification documents. LÄS MER

 3. 3. Conceptual decision support tool for RMS-investments : A three-pronged approach to investments with focus on performance metrics for reconfigurability

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Gustav Eriksson; Johan Isendahl; [2020]
  Nyckelord :Reconfigurable Manufacturing System; Decision Support Tool; Investment; Key Performance Indicators; Investment Model.;

  Sammanfattning : Today's society is characterized by a high degree of change where the manufacturing systems are affected by both internal and external factors. To adapt to current manufacturing requirements in the form of short lead-time, more variants, low and fluctuating volumes, in a cost-efficient manner, new approaches are needed. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsutveckling i sömnadsproduktion : En fallstudie på en tillverkande process med syfte att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar samt producera visuellt material för en gemensam målbild.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Adam Fagerström; [2020]
  Nyckelord :Produktionssystem; LEAN; Värdeflöde; VFA; Flexsim; Simulering;

  Sammanfattning : Följande examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design på Karlstads Universitet. Arbetet har en omfattning på 22,5hp och genomfördes ifrån januari- till juni 2020. LÄS MER

 5. 5. Software development from theory to practical machining techniques

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Khashayar Shahrezaei; Pontus Holmström; [2020]
  Nyckelord :Tool path generation;

  Sammanfattning : In already optimized processes it may be challenging to find room for further improvement. The solution can be found in the advanced software and tools that support the digital manufacturing, all the way from planning and design to in-machining and machining analysis. LÄS MER