Sökning: "thesis report books"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden thesis report books.

 1. 1. SANDWICH ELEMENT SIP : Utvärdering av lätta sandwichmaterial för lastbärande väggar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Baraa Alhasnawi; Evgeny Nikolaev; [2020]
  Nyckelord :EPS; SIP; Sandwichelement;

  Sammanfattning : This bachelor thesis was written as a final part of the engineering program in technology of the construction at Uppsala University corresponding to 15 credits and was written during the first half of 2019. This report is about a new building material which is called Sandwich Material. LÄS MER

 2. 2. Barnbok som samtalsunderlag kringkränkande behandling i förskolan : Att skapa bilder som gestaltar allvaret utan att avskräckamålgruppen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Berg; [2019]
  Nyckelord :Informationsdesign; Kränkande behandling i förskolan; Barnbok; Karaktärsdesign; Samtalsunderlag; Samtalsbilder; Bildkommunikation;

  Sammanfattning : Kränkande behandling är något som inte borde få ske men ändå gör det. En del studier visar att det förekommer redan i förskolan, men att det inte är lika lätt att urskilja som den bland äldre barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Mixed Reality Book

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Aleksandr Ruiz; [2018]
  Nyckelord :Spatial augmented reality; projection mapping; immersion; cinematic reading;

  Sammanfattning : This report covers the methodology, research, and design process of my Thesis Project I: The Mixed Reality Book. The project is a proof-of-concept system that adds contextual periphery effects to regular paper books, using Spatial Augmented Reality. LÄS MER

 4. 4. Development of e-commerce within fast moving consumer goods

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Olsson; Julia Samaan; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; FMCG; Business models; E-handel; Dagligvaruhandel; Affärsmodeller;

  Sammanfattning : Today, we can observe a shift in consumer behavior where more products are being consumed online. For food or so called fast moving consumer goods it has taken longer to start this transition than for other industries such as books and electronics but now it is on the rise and it has been an overall increase of 30 to 37 % in the last couple of years. LÄS MER

 5. 5. Security in Cloud Storage : A Suitable Security Algorithm for Data Protection

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Adeshola Oyesanya Oduyiga; [2018]
  Nyckelord :Security-in-cloud-storage; DES; 3DES; Blowfish; RC5; AES; Attacks-on-cloud-facilities; Data-Encryption-Standard; Data-protection.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis work was to conduct a general research on existing security techniques and come up with a considerable algorithm for data security in cloud storage. Cloud storage is an infrastructure or is a model of computer data storage in which the digital data is stored in logical pools. LÄS MER