Sökning: "thickness"

Visar resultat 1 - 5 av 782 uppsatser innehållade ordet thickness.

 1. 1. Crucial Parameters for Additive Manufacturing of Metals : A Study in Quality Improvement

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lina Berglund; Filip Ivarsson; Marcus Rostmark; [2019]
  Nyckelord :Additive manufacturing; Production parameters; Sandvik; Quality improvement; Selective laser melting; Powder bed fusion; Process control;

  Sammanfattning : Production by Additive Manufacturing creates opportunities to make customized products in small batches with less material than in traditional manufacturing. It is more sustainable and suitable for niche products, but entails new production demands to ensure quality. LÄS MER

 2. 2. Beräkning för kapacitet i vattenhanteringsrör

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Anton Karlsson; Anton Oldestam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta projekt är att beräkna maxkapaciteten och begränsningarna med AstraZenecas rörsystem för avfallsvattnet i deras anläggning i Snäckviken, Södertälje. Projektgruppen valde att beräkna både maxkapaciteten för hållfastheten såväl som maxkapaciteten för flödet i rörsystemet. LÄS MER

 3. 3. Skyddsinfiltrationens influensområde för en fallstudie : - modellering och osäkerheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Marcus Sigfridson; [2019]
  Nyckelord :Groundwater modeling; Scenario; Area of influence; Infiltration; Grundvattenmodellering; Scenario; Influensområde; Infiltration;

  Sammanfattning : För att uppskatta influensområdet till följd av skyddsinfiltartion finns ett antal analytiska modeller att tillämpa. Dessa modeller tar hänsyn till parametrar så som hydraulisk konduktivitet och magasinkoefficient, men de följer också med en rad antaganden som i praktiken inte kan uppfyllas. LÄS MER

 4. 4. Implementation and characterization of Silicon detectors for studies on neutron-induced nuclear reactions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Leo Lehtilä; [2019]
  Nyckelord :Silicon detector; Silicon telescope; Ultra-thin silicon detector; Energy resolution; Radioactive source; Am-241; Cf-252; Fission Fragments; Alpha Particles;

  Sammanfattning : Energy resolution characteristics of silicon surface barrier detector signals amplified by different preamplifiers and spectroscopic amplifiers have been studied. The characterization has been done using alpha particles from an 241Am source and spontaneous fission fragments from two Cf sources. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkansbedömning av energieffektiva lösningar för byggnader - Jämförelse av klimatpåverkan från olika isoleringsmaterial och energisystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Görman; Madeleine Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Bokförings-LCA; konsekvens-LCA; energisystemanalys; marginaldata; klimatpåverkan från isolering; Tidstegsmetoden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens samhälle står inför en stor klimatutmaning vilket ställer höga krav på alla branscher, inte minst bygg- och fastighetsbranschen. Byggnader och lokaler står idag för en tredjedel av Sveriges energianvändningen där 60 % går till uppvärmning. LÄS MER