Sökning: "third trimester"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden third trimester.

 1. 1. Att vänta barn: relationstillfredsställelse, självförmåga och förväntningars påverkan på depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Wennerholm; Nellie Ahlfors; [2021]
  Nyckelord :prenatal period; anxiety; depression; depressive equivalents; relationship satisfaction; self-efficacy; expectations; parenthood; pregnancy; third trimester; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. LÄS MER

 2. 2. Anemi och järnbrist under graviditet. En beskrivande studie med kvinnor från sydvästra Sverige.

  Master-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2020-11-18]
  Nyckelord :Anemi; graviditet; järnbrist; mödrahälsovård; jämlik vård;

  Sammanfattning : Background: Anemia and iron deficiency (ID) is a health problem for pregnant women, throughout the world. Countries in Africa and Asia have the highest rate of these problems. Research has found that in high income countries, women who are multipara or immigrants have anemia more often than others. LÄS MER

 3. 3. TRÄNING OCH UPPLEVELSE AV TRÄNINGSINFORMATION TILL MOTIONSVANA GRAVIDA KVINNOR SOM TRÄNAR PÅ HÖGINTENSIV NIVÅ

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Linnea Andersson; Caroline Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Pregnancy; High intensity training; Exercise advice; Women; Graviditet; Högintensiv träning; Träningsråd; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor tränar mer nu än tidigare och många av dessa blir även gravida. Träning under graviditet har många hälsofördelar. De flesta råd angående träning under graviditet handlar om träning på måttlig intensitet samt motverkande av graviditetskomplikationer. En del kvinnor tränar mer än dessa rekommendationer. LÄS MER

 4. 4. Kan användning av paracetamol under graviditeten medföra risk för barnet och leda till beteendeproblem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Tara Barzanji; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Paracetamol is the most common medicine used as painkiller in the world. Since it has been on the market for a very long time it has been thought to be one of the safest medicines to use during pregnancy. Many women use this medicine for different indications during pregnancy thinking it is safe for the fetus. LÄS MER

 5. 5. Kan supplementering med zink förbättra insulinkänsligheten hos gravida kvinnor med insulinresistens? En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jessica Christofferson; Louise Svensson; [2016-06-15]
  Nyckelord :Graviditetsdiabetes; zink; zinksupplementering; Gestational diabetes; zinc; zinc supplementation;

  Sammanfattning : Title: Does supplementation with zinc improve the insulinsensitivity in pregnant womenwith insulinresistance?A systematic reviewAuthor: Jessica Christofferson och Louise SvenssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 25, 2016Background: Gestational diabetes is a type of diabetes generated during pregnancy. Gestationaldiabetes defined as an intolerance of glucose and is similar to type 2 diabetes mellitus. LÄS MER