Sökning: "thomas claesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden thomas claesson.

 1. 1. Att lita till läsaren : Om impressionistiskt berättande i Stig Claessons författarskap med utgångspunkt i romanen Brev till en hembygdsgård

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Thomas Malmsborg; [2014]
  Nyckelord :Claesson; S.; Slas; narrative techniques; focalisation; juxtaposition; repetition; episodic narration; omission; literary impressionism; illustrative comparison; narratology; Genette; G.; Culler; J.; Lamb; R. P.; Nagel; J.; Hemingway; E.;

  Sammanfattning : The objective of this paper – Trusting the reader: On impressionistic narrating in Stig Claesson's writings with the novel Brev till en hembygdsgård as starting point – is to examine narrative techniques used by the Swedish author Stig Claesson, specifically some which fall within the broad field known as literary impressionism: e.g. LÄS MER

 2. 2. Bättre kan det sägas : Om transformation som berättargrepp i Stig Claessons författarskap

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Thomas Malmsborg; [2009]
  Nyckelord :Claesson; S.; Slas; transformation; hypertextuality; transtextuality; narrative techniques; narratology; transpositioning; transvaluatuion; transvocalisation; Genette; G.; palimpsest; Abbott; H. Porter;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to examine narrative techniques used by the Swedish author Stig Claesson, especially his transformations of texts out of the own authorship into new stories. In order to achieve my objective, I will specifically study two novels; Rosine (1991) and Efter oss syndafloden (2002) and the method practiced will be intentional reading, as described by H. LÄS MER