Sökning: "threatened plant"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden threatened plant.

 1. 1. Att ersätta det oersättliga : en undersökning av ersättningsträd för paraplyalmarna på Skogskyrkogården

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2018]
  Nyckelord :Meditationslunden; paraplyalm; Skogskyrkogården; urvalsmetod för växter; växtkaraktär;

  Sammanfattning : Paraplyalmarna i Meditationslunden är symboliska för Skogskyrkogården, men deras framtid är hotad av almsjukan. Vad skulle hända om man var tvungen att ta bort dem? Hur kan platsens karaktär på bästa sätt bevaras om almarna inte kan vara kvar? Dessa frågor var grunden till denna uppsats vars syfte är att undersöka hur man kan gå tillväga för att hitta lämpliga ersättande trädarter för paraplyalmarna i Meditationslunden. LÄS MER

 2. 2. Mobility, habitat selection and population connectivity of Lycaena helle in central Sweden : implications for conservation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hanna Modin; [2018]
  Nyckelord :Lycaena helle; violet copper; Lepidoptera; Lycaenidae; mobility; dispersal; resource selection function; habitat selection; connectivity; metapopulation; stepping stone;

  Sammanfattning : Lycaena helle is an endangered butterfly that is mainly threatened by habitat degradation and fragmentation. For all species with a fragmented distribution, knowledge about mobility, habitat requirements and connectivity is key to developing successful conservation strategies. LÄS MER

 3. 3. Ecological and Edaphic Correlations of Soil Invertebrate Community Structure in Dry Upland Forests of Eastern Africa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Karl Mauritsson; [2018]
  Nyckelord :Natural forests; plantation forests; Brachylaena-Croton forest; Cupressus lusitanica; Eucalyptus paniculata; exotic species; biodiversity; soil invertebrates; Berlese-Tullgren funnel; vertical structure; vegetation cover; vegetation density; litter quality; edaphic factors; soil pH; soil temperature; soil moisture; ANOVA; Multiple Linear Regression; Akaike’s Information Criterion;

  Sammanfattning : Natural forests are characterised by great vegetation diversity and create habitats for a major part of Earth’s terrestrial organisms. Plantation forests, which are mainly composed of a few genera of fast-growing trees, constitute an increasing fraction of global forests, but they only partly compensate for loss of area, habitat and ecological functions in natural forests. LÄS MER

 4. 4. Distribution of Meiofaunal biodiversity and abundance in relation to development stage of the Mangrove Forest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Matilda Hultman; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Mangrove ecosystems constitute a valuable economic resource harbouring a wide diversity of organisms and operating an essential provider of nutrients for adjoining marine ecosystems. The meiobenthic fauna (i.e. LÄS MER

 5. 5. Bete eller slåtter i naturliga fodermarker : faktorer som påverkar artsammansättningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ebba Hellstrand; [2017]
  Nyckelord :naturbetesmark; bete; slåtter; skötselmetoder; kärlväxter;

  Sammanfattning : Naturbetesmarker är bland de habitat som innehåller flest kärlväxter i världen. Många av de arter som lever i denna typ av mark har blivit sällsynta och hotade. LÄS MER