Sökning: "three legged stool"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden three legged stool.

 1. 1. One, Two, Three, Four legged Stools - an exploration in craftmanship

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Johan Skoog; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to explore craftsman- ship, trying to find out how the use of it can become an integrated part of my design process. The initial part of the project is dedicated to research on the top- ic of what craftsmanship is. The research is conducted through literature review, study visits and market research. LÄS MER

 2. 2. Rådgivningsstöd, kunskapsstöd eller avlastningsstöd? : En studie om avdelningschefers behov av HR-stöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Andreas Williamsson; Bastian Sandin; [2014]
  Nyckelord :HR-stöd; linjechefer; chefsstöd; three legged stool;

  Sammanfattning : Studien är skriven på uppdrag av den studerade organisationen och är en del i det förbättringsarbete som organisationens HR-funktion genomför. Uppdraget har syftat till att undersöka avdelningschefers uppfattning gällande behovet av HR-stöd i deras arbete. LÄS MER

 3. 3. Superfunktionell dammsugare

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Arvid Lundin; Milad Shakiba; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dammsugare på marknaden idag är utformade för att vara attraktiva vid köptillfället, men kompromissar med funktionaliteten för att åstadkomma detta. Resultaten är smäckra dammsugare med högeffektsmotorer, men som är bökiga att handhava och vars förlusteffekt är onödigt stor. LÄS MER