Sökning: "three perspectives"

Visar resultat 1 - 5 av 2177 uppsatser innehållade orden three perspectives.

 1. 1. Syrian Refugees in Turkey: An Analysis of Role of the Labour Exploitation in their Integration into the Labour Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Şebnem Çerçel; [2023-02-14]
  Nyckelord :Labour exploitation; vulnerability; consent; control; coercion; Syrian refugees; Turkish labour market; integration;

  Sammanfattning : This study investigates the role of labour exploitation in the integration of Syrian refugees into the Turkish labour market. Vulnerability, control, and consent are key elements in shaping labour exploitation. Informal employment among Syrian refugees is common both within the formal and informal sectors, which makes the line between them blurry. LÄS MER

 2. 2. NEWCOMER ADJUSTMENT AND SENSEMAKING IN REMOTE WORK ENVIRONMENTS Perspectives on remote onboarding in Higher Educational Institutions

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tessa Schutte; [2023-02-01]
  Nyckelord :Onboarding; remote work; newcomer adjustment; organizational socialization; sensemaking;

  Sammanfattning : The transition to remote and hybrid work environments due to the advancements in computer mediated communication and the COVID-19 pandemic, introduced challenges in the process of onboarding new hires. This research presents a case study on the remote onboarding process of new hires of Higher Educational Institutions in The Netherlands. LÄS MER

 3. 3. Garden-based learning in teacher education in Germany - A mixed-method study of teacher students´ and teacher educators´ views on garden-based education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lena Rothe; [2023-01-09]
  Nyckelord :garden-based learning; teacher education; food system education; case study; learning garden;

  Sammanfattning : Aim: This study focuses on achieving an in-depth understanding of teacher educators' and teacher students' perspectives on garden-based learning in the teacher education program in several universities in Germany. Theory: The theoretical framework is based on three theories. LÄS MER

 4. 4. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 5. 5. Från fingerfärdig pianospelare till knapphändig knapptryckare : En kvalitativ textanalys av musikinslagen i förskolan och förskollärarutbildningen år 1977–2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; Pernilla Söderqvist; [2023]
  Nyckelord :History in education; curriculum; education for pre-school teachers; selective traditions; music in pre-school; curriculum theoretical perspectives.;

  Sammanfattning : Music has the capacity to stimulate children in the development of their skills, such as their social, emotional, and physical abilities. However, music and its involvement in educational contexts for pre-school teachers has shifted. LÄS MER