Sökning: "thrill-seeking"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet thrill-seeking.

 1. 1. Tillhörighet har du bland dina vänner och i skolan, har du inte den söker du den någon annanstans” -En kvalitativ studie om mäns upplevelser till varför de påbörjat en kriminell livsstil

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jalal Assaf; Parmis Baniassad; [2021]
  Nyckelord :Exclusion; thrill-seeking; affiliation and status; Social Sciences;

  Sammanfattning : Crime is a daily issue which we experience in our societies/communities. The purpose of this study is to investigate criminal defectors' experiences of why they have chosen to have a criminal lifestyle. This study will primarily focus on factors related to school and interaction with like-minded individuals. LÄS MER

 2. 2. Challenging food norms: Understanding the dumpster diving culture in Gothenburg, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kristina Larsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :dumpster diving; anti-consumption; consumer resistance; experiential hedonic consumption; food waste; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Spänningssökande flickor och känsliga pojkar : en kvalitativ textanalys av kön(sroller) och sexualitet i barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Gydenius; Jenny Ödling; [2017]
  Nyckelord :Children’s literature; children’s books; children’s picture books; heteronormativity; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, we have analyzed gender, gender roles and sexuality in children’s literature. We have used five of the most read children’s books from the city library in Lund, of the age category six to nine, to do a qualitative literary analysis. LÄS MER

 4. 4. Youth Psychopathic traits Inventory : kriminella handlingar och attityder till kriminellt beteende bland gymnasieungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Roberto Macaluso; Ida Mattsson; [2014]
  Nyckelord :youth; attitudes; criminal acts; Youth Psychopathic traits Inventory YPI ; risk- factors; ungdomar; attityder; kriminella handlingar; Youth Psychopathic traits Inventory YPI ; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inventory (YPI), kriminella handlingar och attityder till kriminellt beteende bland gymnasieungdomar. En frågeställning som undersöktes i studien var, om det fanns något samband mellan YPI personlighetsdrag och kriminella handlingar. LÄS MER

 5. 5. "Crime Strikes Again..."

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Papadopoulos; [2010]
  Nyckelord :future criminal behavior; childhood; family structure; school structure; peers schoolmate and individuals background.;

  Sammanfattning : The researcher’s interest regarding criminality has increased and there were many studies focusing on what may influence an individual to commit crime. There were even articles stating that family bonds have the strongest impact in influencing a child when it comes to developing future criminal behavior. LÄS MER